نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1نگار بیاتتهران7499
2حانا حسن زادهبابل7499
3هلیا رحیمیتهران7424
4امیرعلی کاظمیان اسفنجانیتبريز7413
5بهار حجازیتهران7413
6سیده مبینا آذرنگشهر قدس7413
7دینا ایرانپوراصفهان7413
8کامیاب حبیبیاردبيل7413
9امیر کیا رموزاروميه7404
10هانیه شاهرودیشهر قدس7404
11پریسا محمدیلنگرود7404
12کیمیا قاسملوتكاب7400
13محمدرضا راستگاراردبيل7400
14مهرزاد غیاثیتهران7400
15امیر محمد پوزشخرم‌بيد7400
16پوریا عطائیاردبيل7400
17امیرمحمد تاتاقره‌ضياءالدين7347
18سیده فرانک حسینیآمل7338
19محمد مهدی امینی اصفهانیخرم‌بيد7338
20مهتا اسدی پوررفسنجان7337
21مانی امیداسعدی آذرتبريز7333
22امیرمحمد غفاریفيروزآباد7329
23روژان گودرزیياسوج7329
24شکوه شریعتمداریانبابل7327
25مهشید شجاعیشهربابك7327
26ایلیا یزدانی ورزیبابل7327
27امیر عباس ابسالانجم7327
28امیرمحمد هنرورتبريز7327
29مهدی حسن زادهتبريز7325
30حسین فلاحنور7325
31علی بهشتی بیرامیتبريز7318
32مانی محمد پورتهران7318
33مهدیه امانیتربت حيدريه7318
34آرمین آشکاریتبريز7318
35اکتای حاجلواردبيل7318
36محمد داجبندرعباس7318
37آیسان فتح اله نژاد ملکیتبريز7314
38محسن عسگریقزوين7314
39ریحانه بذرافشان فدافنزاهدان7314
40سحر صادقیتهران7314
41مهسا خانی جوی آباداسلام‌شهر7314
42فاطمه دری جانیكرمان7308
43دینا دهداربوشهر7308
44دنیا اردشیریتهران7308
45رایان وحیدیتهران7304
46محمد جواد تاروردی زادهاروميه7304
47آرمیتا پاکتهران7304
48احسان رمضانیاسفراين7304
49امیر محمد سبزی شهربابکكرمان7304
50محمدرضا رجبیابهر7304
51علیرضا خوش روشرشت7300
52پارمیس مولاییقروه درجزين7300
53شایان طایفهمحمديه7272
54مهدیس توسنطبس7266
55آدنیس خیرخواهبابل7247
56هلیا حکیمی اصلاردبيل7247
57فرگل ساعتچیتهران7243
58نیما رادمهرتهران7243
59فراز آهورتبريز7242
60محمد مهدی عبادی نژادشيراز7242
61مریم اسلامی فردتبريز7241
62ثمین رستمیتبريز7241
63ایلیا استاد حسنتهران7241
64پرنیا نجفیمشكين شهر7241
65مهراد میرزاییتهران7241
66آناهیتا باکری جعفرکلائیبابل7239
67امیر مهدی جمشیدیهاتهران7239
68هلیا تاج آبادی پورتهران7238
69علی اصغر ترکستان نسبجيرفت7238
70پوریا نیک بختبندرعباس7238
71آوا شهریاریتهران7233
72یاسین دوستیملكان7233
73غزل ناصریاصفهان7232
74رضا حسین خانیياسوج7232
75هلنا ذبیحیاردبيل7232
76عرشیا تنهاتهران7232
77امیرعلی آوخ کیسمیرشت7232
78فاطیما قربانی فردياسوج7232
79آرش زارعميبد7227
80ایدا حسینی نسبتهران7227
81مهسا کریم زادهبافت7225
82یاسمین دریجانیمس سرچشمه7225
83علی بذرافشانزاهدان7222
84امیرمحمد خسرویآمل7222
85امیرحسین مهبودیشيراز7222
86علیرضا خطیب نیانور7218
87سورنا وزیریكرمانشاه7218
88ایلیا خادمیگچساران7218
89مبین شیخ جباریاردبيل7218
90متین درشمالیجم7218
91زهرا قربانیانقوچان7218
92شیلا گودرزینورآباد ممسني7218
93رزا شعاعیتبريز7214
94هانیه میرزادهاسلام آبادغرب7214
95فاطمه زهرا دهقانفرخ شهر7214
96سارینا کتالاسلام‌شهر7214
97سید امین سید علیزاده گنجیتهران7214
98امیرحسین مقدسیآمل7213
99امیرعطا فاضلی خیاویاردبيل7213
100تینا رضیئیشهر قدس7209