نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1سید محمد امین میرکاظمی مقدمتنكابن7452
2مانی خشنودیشيراز7452
3امیرحسین تقی زاده محمودی لقبتبريز7452
4داریوش مردانیتبريز7452
5سینا اصولیتهران7452
6لاوین حسن زاده اسکوئیاهواز7452
7عسل خواجهمسجدسليمان7452
8آیلین علیپورتبريز7452
9هومن مظفرملكان7452
10آیناز امیرافضلیجيرفت7452
11رضا رضایی فرفلارد7452
12مهرآفرین لعل دهقانیمشهد7452
13کیانا تفویضیتربت حيدريه7452
14امیرحسین زمین کشتبيرجند7452
15سبحان زمانی کیاسریساري7452
16سیدمحمد ابراهیمیان جلودارآمل7452
17نوا محمدیمراغه7452
18محمد جواد سایه وندملاير7452
19یاسمن تاج بخشيزد7452
20آیسان شاکراردبيل7452
21کیان حجازیتهران7452
22شیرین عسکریانقوچان7452
23سید محمد موسویآباده7452
24سروش اشرف پوریاهواز7452
25کسری قادرزاده بوکانیاهواز7452
26آریانا مولائی بیرگانیاهواز7452
27کسری ایزدپناهیاصفهان7452
28امیرعباس حاجی پورتبريز7452
29سیده سارینا رهسپار میعادیرشت7452
30سحر جهان زادرشت7452
31الناز ابراهیم زاده ادیمیزاهدان7408
32هاتف صدیقیكرمانشاه7408
33علی زینالی هریستهران7408
34ارین شهریاریتهران7408
35بهنام قادری رمازیسيرجان7408
36محدثه معماریانقم7396
37ساینا مهداداردبيل7381
38فراز اصغریتبريز7378
39امیرمهدی نیمجردیشهربابك7378
40محمد محمدیقائم شهر7378
41سروش مقصودیزنجان7378
42آرین رخشانقم7378
43فاطمه اشرفعجب شير7378
44فاطمه ابراهیمی میمندكرمان7378
45زهره موحدیگرگان7378
46پوریا رحمانیآمل7364
47کیانا زین الدینیشهربابك7360
48آرین رستم زاده مقدماردبيل7360
49امین علی آبادیسبزوار7360
50سارا کیانامتبريز7360
51تایماز ایلخچوئیتبريز7360
52هادی علیزاده فخریتبريز7360
53آذین نگهباناردبيل7360
54علیرضا سهرابیتبريز7359
55سید عرشیا موسویشيراز7359
56ملیکا اسماعیل پورفريمان7359
57علی نصیر زادهملاير7359
58آرمان کشته گرزاهدان7359
59مرضیه هدایت نیاقائن7359
60پارسا جوادپورشيراز7359
61سیدپارسا منصوری کلیبرتبريز7359
62هستی عباسیهمدان7359
63فاطمه خلفیتبريز7358
64سروش گلفامملاير7358
65عباس عیسی پور روشناوندگناباد7358
66مبینا مهاجرقائن7358
67محمدامین رئیسیدزفول7358
68ماهان شیرعلی زاده دزفولیدزفول7358
69فرزانه دادمهراروميه7358
70مائده رضاییلاهيجان7358
71یکتا ابراهیمیشهربابك7358
72الهام پورعوضشهربابك7358
73محمدحسین ظفرینهاوند7358
74نیکا جعفریتهران7358
75آیاز دین پرستی صالحاروميه7358
76سینا وجدانیبناب7358
77مهسا بصیر نیابم7358
78آرمین دهقانی دشتابیبافت7358
79عسل سالخوردهملاير7358
80محمدمتین حاجی عبداللهیيزد7358
81طناز صدریتهران7338
82نازنین صدیقیشهريار7334
83نیکی شریف زادههمدان7334
84ارشیا وثوقی فرزاهدان7334
85محمد رضا ساعیتبريز7329
86علی رخشائی بوکتعجب شير7329
87ابوالفضل ناصریتهران7329
88آرمیتا بیابانیبابل7329
89امیر حسین محمدیجهرم7329
90علی نعمت اللهیاصفهان7329
91حانیه قرائی مسجدیسيرجان7329
92دانیال فتحی سنقریسنقر7329
93گلسانا کشاورزمينودشت7329
94سهیل روحی اصلمشكين شهر7329
95ستایش شیراوندكوهدشت7329
96سیده پریا بحرانیتهران7329
97آوا شهریاریتهران7329
98ابوالفضل بابائیآباده7329
99سوگند ابراهیمیبجنورد7329
100صبا پورعباساروميه7329
101سارا صافی قیه بلاغیمراغه7329
102پرهام عبدالملکیتويسركان7329
103هلیا مهدی زاده اردیاردبيل7329
104نگین فلاحیتهران7329
105مائده حیدریتهران7329
106تارا رباطیتهران7329
107محمدمهدی سلیمانیجيرفت7323
108مهدیس رضویتبريز7323
109آوا تجلیرفسنجان7321
110رسا سامانیاردبيل7316
111سامان صفاییتهران7316
112هستی چراغچیدامغان7315
113علی صفریزنجان7315
114دلارام عنایتیتهران7315
115زهرا کلارستاقینور7315
116امیررضا عباس نیاشيراز7315
117ملیکا مرادیشيراز7315
118سید علی حسینی فردياسوج7314
119حسین آهنگقزوين7314
120پارسا محمدقلی زاده بیشهبهنمير7314
121عرفان نیکوییيزد7311
122گلبرگ قاضی نورشيراز7308
123محمدحسین سلمانیزنجان7308
124عباس دهقانیانجهرم7303
125رایا خبیریشيراز7303
126آیدا میرزاییورامين7303
127امیر حسین رمضان پورسمنان7303
128امیرحسین میرزائیرفسنجان7294
129سها مقصودیكرمان7288
130سارا مهنیرودبار7288
131هومن کوهستانیانقوچان7288
132مینو غفاریشيراز7286
133محیا نوری امینتبريز7286
134زینب ده باشیاصفهان7286
135امیرعرفان رفعتیشيراز7286
136ملینا پیرانیاردبيل7286
137غزل صفارپوربيرجند7286
138ثنا شفیعیان حیدریبابل7286
139فاطمه احدیمراغه7286
140پردیس عبداللهی نژادكرمان7286
141غزاله السادات افتخار افضلیكرمان7286
142شمیم امینی زادهبافت7286
143سوین نعمت زاده باللوقیهاردبيل7286
144آرین کریمیشهريار7286
145علی اصغر ولی نژادمراغه7285
146علی بلوکیلاهيجان7285
147ریحانه السادات ایران نژاد پاریزیسيرجان7285
148فاطمه تقی زادهقوچان7285
149ساناز حدادیتبريز7285
150محمد معمارياسوج7285
151آراد غرویتهران7284
152زهرا علایی نسبشيراز7284
153پارسا مهرآراگرگان7284
154حورا اکبری خورشیدآبادیمشكين شهر7284
155سیده مریم سادات اشکورتنكابن7284
156یاسمن وصالیشيراز7284
157محمد مهدی اکبریمسجدسليمان7284
158کسرا اعتمادی کرکانتبريز7284
159ارشان مقربیشيراز7271
160اریانا رشوندزنجان7268
161علی بینااصفهان7267
162امیرمحمد محمدیانگچساران7267
163علی برنجیآذرشهر7266
164بهزاد کمالیكرمان7266
165علیسان زهرویزنجان7266
166امیرحسین ضیائیفلارد7266
167نیلیا ساکی خالصاهواز7266
168فاطمه خلیلی مهرجردیميبد7266
169نرگس یعقوبیشيراز7265
170زینب سلیمانی آهوییتهران7265
171زهرا عموزاد مهدیرجیبهشهر7265
172علی قاسمیشيراز7265
173علی نجاریتبريز7265
174ساناز قائینیشهربابك7265
175فاطمه عبداللهیانار7265
176محمدحسین تقویملاير7265
177عسل قاسمیآمل7265
178امیرحسین فیروزیتبريز7265
179آذین محبتی صف سریرشت7265
180بارمان قلیچ پورسيرجان7265
181زهرا اسماعیلیرفسنجان7265
182آرزو رضا حسینی قطب آبادياسوج7265
183رومینا مهرگان نیاگرمسار7265
184شایان دادبین پوراميديه7264
185علی رحیمیاناروميه7264
186میرفرهاد ذاکریخوي7264
187مائده وارسته بندبونیلاهيجان7264
188دیانا جعفری نخجوانیتبريز7264
189امید ریاحیاردبيل7264
190سینا طالب زادهشهرجديد هشتگرد7264
191پوریا جوادیقوچان7260
192آرمین هوشنگیتبريز7259
193عرشیا حاجی زادهشيراز7259
194سپهر قدیریاصفهان7259
195آناهیتا آفتابیاهواز7259
196مهتا فرجیگرگان7259
197مبین سیف الهیتبريز7256
198پرهام پیکتهران7256
199صدرا جلال جباریتبريز7256
200سیما رستمانیگرگان7256
201غزل ترابیانطبس7256
202مائده یوسفیانتهران7256
203مهدی چکامهدزفول7256
204هلیا جلیلیمراغه7256
205یاسمن تقی پوربافت7256