نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 رضا تهوری تهران 7330
2 مهدیه ادیبیان اراك 7330
3 پارسا مصیبی فر تنكابن 7330
4 عسل اصغرزاده قلعه مراغه 7330
5 سینا رسمی دهدشت 7330
6 سیدمحمدحسین حسینی نور 7330
7 کسری طلیعه اروميه 7330
8 محمدعلی نظری كرمانشاه 7297
9 مانا شریفی رفسنجان 7297
10 سید محمدجواد حسینی خان ببين 7290
11 ارمین نور محمدی تربت حيدريه 7290
12 هاجر سلیمانی زاوشت بناب 7290
13 محمدهادی فتح اله زاده ایلوانق خلخال 7287
14 دیانا عبادی ياسوج 7286
15 پارسا فتحی اردبيل 7286
16 دیانا صبری زنجان 7286
17 محمد زارع شيراز 7286
18 سما خوش لسان اردبيل 7286
19 پارمیس صادقی اراك 7269
20 فائزه خانمحمدی زنجان 7269
21 سمیرا قراری مرند 7269
22 علی اقبالی تنكابن 7269
23 ائلشن لک میاندوآب مياندوآب 7256
24 محمد امین نوروزی گرمسار 7256
25 ارش علوی شيراز 7256
26 عباس سنائی اردکانی يزد 7256
27 سانلی قربانی عید اردبيل 7253
28 مهراد ملائی کوهی تنكابن 7241
29 ملیکا قلیان جویباری جويبار 7241
30 مبین حسین پور مهاباد 7240
31 حامد قادری تهران 7240
32 اشکان واعظی اصفهان 7239
33 آرین عباسی نورآباد ممسني 7239
34 سیده فاطمه قاسمی نژاد علی آبادی آستانه اشرفيه 7239
35 امیر حسین قندهاری گلپايگان 7239
36 علیرضا میرزابه شهرضا 7239
37 زهرا خان زاد مراغه 7224
38 ایمان امانی زاده اراك 7224
39 تینا روحی رودسر 7224
40 سیده پریا میرمعصومی پیرمحله لنگرود 7224
41 پینار پیوند سردرودی محل تبريز 7222
42 هستی کاوسی كرمانشاه 7216
43 فائزه محمودی نودژ بم 7215
44 نازنین السادات سجادی سيرجان 7213
45 سینا نظمی اروميه 7211
46 صبا بگی شهرضا شهرضا 7210
47 نازنین جلیلی ارومیه اروميه 7207
48 محمدمهدی حسنی ساوه 7205
49 پرهام محمدقلی پور تهران 7204
50 امیرمحمد ملک زاده تهران 7204
51 پریا خیاط مقدم قوچان 7201
52 محمدعلی حاج اسمعیل زاده خوي 7201
53 یداله ترکانی بوشهر 7201
54 نیما ابوالحسنی تبريز 7200
55 علی جعفری ميانه 7199
56 هادی اسمی ميانه 7199
57 محمد داوود بهوند یوسفی اهواز 7199
58 محمدمهدی گل بخش منشادی يزد 7195
59 آنیتا خورشیدوند خرم آباد 7195
60 لیلا ظفرپورامیرآباد ياسوج 7195
61 زهرا کوهی عجب شير 7195
62 محمدمعین والی پور تهران 7195
63 شایان گودرزی نورآباد ممسني 7194
64 پرنیان اسدی آرخلو نورآباد ممسني 7188
65 امیرعلی گروه ء قزوين 7184
66 حدیثه بی غم رودهن 7178
67 پارسا رجائی نجف آباد 7178
68 ژینا ابوعلی اميديه 7174
69 علی حق پرست ساري 7173
70 امیرحسین صادقی روشناوند گناباد 7172
71 سیده اسراء حسینی قره‌ضياءالدين 7171
72 میرسامیار اعیانی اروميه 7171
73 علی دهقان بنادکی يزد 7167
74 محمد رضا مالکی ميانه 7165
75 آروین فرخنده نور 7165
76 کوثر پنجی بیدگلی آران و بيدگل 7165
77 حسین صوری پارس‌آباد مغان 7165
78 علیرضا زهره ای شيراز 7165
79 ثمین صالحی دیزگوین ميانه 7164
80 آرش ادیب فر شيراز 7163
81 پوریا غلامی فرد تهران 7161
82 امیرعلی خوش خلق خوي 7160
83 رضا اسد ساوه 7158
84 آیدین رای زن تنكابن 7155
85 محمد رضا ثابت وند اردبيل 7154
86 محمدامین یوسفیرامندی اصفهان 7153
87 محمدمهدی ریحانی خلخال 7152
88 تانریلا لطیفی اروميه 7150
89 سینا آذرخش لنگرود 7150
90 سعیده محبی زرين دشت 7150
91 رقیه حسن زاده قره‌ضياءالدين 7149
92 الهه بنائی خلخال 7149
93 سارینا روانگرد ياسوج 7148
94 حسین ابدالی نو كرمانشاه 7145
95 محدثه صراف پور آمل 7145
96 شایان خرمالی گنبد 7144
97 ثنا حمیدی تبريز 7144
98 سیاوش شفیعی بید شاهی ياسوج 7143
99 مهرداد حاتمی اردبيل 7142
100 آیدا حقیقت نیا مشهد 7141
101 فاطمه محمودی ملاير 7141