نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1میرعلیرضا موسوی فرتهران7170
2سید مصطفی جهان بخشتهران7169
3سارای فخیم اکبرمراغه7158
4فرداد فاتحتبريز7158
5زهرا علی باباییملاير7122
6مهلا وجدانیملكان7122
7سبحان بهاریقائن7119
8مرتضی ضیاء حیدریتربت حيدريه7102
9محمد فلاح نژادخرم آباد7090
10علی زراعتکارقائن7081
11مهدی حسن نیااهواز7080
12شهناز لشکریشيراز7080
13آریا صدریتبريز7078
14امیررضا بختیاریشاهين دژ7072
15مریم داودیبابل7070
16تسنیم سلطانیهزنجان7069
17محمد عبدالعلی زادهتبريز7069
18سارا خسروی فردبرازجان7064
19سید حسین کرانیانكرمانشاه7049
20امیررضا بهرامیزنجان7046
21مهسا زینالیتبريز7044
22محمدامین رضاپورتبريز7041
23سارا جایددهلران7030
24افرا درویشیشاهين دژ7030
25محمد جواد بیاتملاير7030
26عطیه کریمیاصفهان7026
27امیرحسین بزرگیگلپايگان7022
28مینا میلیتبريز7019
29مهدی صاحبیمشهد7013
30پردیس ابراهیمیكازرون7013
31فاطمه اسدیخرم آباد7013
32پویا سلمان نیااهواز7007
33امیرمهدی طاهری نژادگچساران7006
34بهزاد عبدالحسینیمشهد7005
35حدیثه شیخ الاسلامیاهر7002
36راغب حسینیجوانرود7002
37کیمیا مژدهی پناهقزوين7002
38فاطمه گل محمدیتبريز7000
39محمد محجل صادقیتبريز6992
40پرندیس زین الدینی میمندشهربابك6990
41امیرمحمد غلامیكرمانشاه6990
42رضا رحیمی اردلیاهواز6989
43درسا پیوندیتهران6986
44مهدی صفریشيراز6986
45محمدحسین عزیزیملاير6985
46هادی امیرهوشنگیتبريز6984
47سنا صالح نیارشت6983
48فاطمه حسین جان زاده چاریبابل6982
49امیرعباس رضاسلطانیگلپايگان6980
50نیما زراعتکارشيروان6976
51محمد حسین قاسمیكرج6975
52سینا پورمتینبم6974
53مبیناالسادات جعفریيزد6971
54محدثه عسگری منبراروميه6971
55محمدرضا گلوائیاراك6966
56فاطمه دلداربابل6966
57سیدعلی موسویيزد6965
58بهنام اکبری نعلبندیقره‌ضياءالدين6964
59کوثر سلطانیساري6963
60نیکو رفیع جاهخوي6962
61زهرا ربانیبجنورد6962
62سحر ستارپوراهر6959
63مائده دلجوییزنجان6956
64محی الدین فرزانهاستهبان6955
65مبین نوری سرایاروميه6955
66سیده کیمیا نبوی زاده نمازیساوه6952
67امیر حسین طوافیبندر کنگ و چارک6952
68حسین کمال حاجی احمدیآمل6952
69هانیه آرایشاردبيل6952
70ائلشن آقایارلوتبريز6946
71کیمیا همتیتبريز6946
72مریم نوری زادهيزد6946
73سید مصطفی فشتنقیسبزوار6945
74مهتاب محمدزاده ثانیاسفراين6945
75مصدق مرادی اشکفتیايذه6944
76سیدنوید حسینینيشابور6942
77احسان سرداری زنوزتبريز6941
78مهدی واحدیرشت6937
79سیدایمان جبرئیلیتبريز6936
80علی میرزائی اناریانار6936
81محمدرضا داداشی خونیقیتهران6935
82مهسا بمانی لیر گشاسايذه6934
83بابک عبدالهیشيراز6934
84محمدحسین رجبیشيراز6934
85آرمان رئیسیتبريز6933
86زهرا عطاررشت6933
87نگین الهوردی پورآذرشهر6931
88سیده صبا رمضان نیا طلوتیبندرعباس6927
89مهدیه دلداربابل6926
90هانیه شیخ الاسلامیاهر6924
91الناز دلفانیخرم آباد6924
92آرمیا ترخانینيشابور6924
93فاطمه رمضان زادهشيراز6924
94امیر قلی زادهقره‌ضياءالدين6922
95فاطمه خاجوی مایوانشيروان6921
96مجتبی مسافرتربت حيدريه6921
97مبینا نوبختحويق6918
98محمد توکلتبريز6917
99صدرا کمالی علمداریتبريز6916
100مونا محمدیاننظرآباد6916
101حسام سلطانی اشرفیتبريز6916
102ملیکا ملکیقزوين6915
103فاطمه یزدانیشيروان6914
104رضا خسرویمشهد6913
105امیر محمد زارعآمل6912
106سیدمحمدمعین حسینیقزوين6906
107مریم پیرانیايلام6906
108نازنین کرمانی حبیب آبادیاصفهان6905
109شایان قاسمیتبريز6905
110پویا اسکندریتبريز6905
111محمد علیزاده بارنجیتبريز6904
112امیرحسین ابوترابی زارچیيزد6902
113مریم ظهرابی فردكوهدشت6902
114سجاد سلطانیانرودهن6902
115مریم مباشریني ريز6898
116نگین السادات مظلومیتبريز6896
117علی بهرامیخرم آباد6892
118مهدیه خدابنده لوابهر6890
119یاسمن ضیایی برسلانبندرعباس6890
120مهدیه رئیسی ساربانلارمشكين شهر6888
121مریلا سلیمانی بشلیقائم شهر6886
122حسام صادقیاروميه6883
123رضا ذبحیآمل6882
124مرمر معلماهواز6880
125بردیا ذوالفقاریآمل6879
126دانیال راستی جونقانیاصفهان6876
127صبا شجاعیبابل6875
128محمد عشرت آبادیكرج6875
129مهدیه ابراهیم زادهكاشمر6874
130علی نوروزیساري6873
131عباس میاریتنكابن6873
132آیلین سفیدموی آذرتبريز6872
133سیده هستی شریفی اصللاهيجان6866
134نرگس امیدواررشت6866
135آیدا مقصودیشهركرد6866
136امیرعلی زارعیتربت حيدريه6864
137محمد امین صفری خیاویمشكين شهر6864
138مهدی رهنماهشيروان6863
139محمدهادی صادقی گوغریسيرجان6862
140مهراد شعبانپورآمل6862
141کیمیا رحیمیان مشهدیمشهد6859
142مهلا عربگاليكش6858
143مهدی یوسفیمشهد6856
144سجاد حکمتی پورمشهد6856
145محمد ابراهیم نجاتی جهرمیجهرم6855
146سحر پوراسدرشت6855
147آیدا سارانیگنبد6855
148آیلین زنگنهتربت حيدريه6854
149پوریا طالب زاده شهربابکیشهربابك6853
150نگار بناسازتهران6852
151زهرا سهرابیهمدان6851
152علی رضا شاهرخی میلاسیلردگان6851
153هانیه فرزانیانبناب6850
154امیررضا شکار تباربندپي6849
155امید داودیبهارستان6848
156علیرضا پرمهریاردبيل6848
157مهدی نوربخشتهران6847
158نیما خلیلیاردبيل6846
159محمد رضا توکلینور6845
160لیلا فخرالدینیرودان6845
161زهرا حسن پورکیهانتبريز6843
162علی پرستاریخوي6841
163رضا نوروز بیگیهمدان6839
164علیرضا صباحیاردبيل6839
165محمد شریفیكرج6838
166نیلوفر پورعلیمشكين شهر6836
167سحر امان زادهشيروان6835
168یزدان عالیشانیتبريز6835
169مریم کاظمی رودبالیشيراز6834
170آرتمیس کهن فکرچالوس6831
171مصطفی حسینی پورشاندیزتنكابن6829
172حدیث زارعداراب6829
173دانیال شیخگرگان6829
174فاطمه اصغرزاده دارابیتهران6828
175مهسا مهدی نیابابکیشهربابك6827
176فاطمه اسماعیلیانار6827
177هورمزد محسنی اصلاردبيل6827
178مریم صادقیزنجان6826
179حسین اسماعیل زادهشوط6825
180سیده نگار کرمی میرکلااسلام‌شهر6825
181علی کاظم پورآمل6824
182مهدی کیانی ده کیانیايذه6824
183سجاد جبارزاده قندیلوتبريز6824
184زهرا قدیمی اولتبريز6824
185پارمیس پور عینیتهران6818
186ثنا عبادی نمیننمين6817
187زهرا توریزنجان6816
188صهیب دریابندر کنگ و چارک6816
189علی ملامعصومی دهشیریتفت6816
190امیرحسین نصرالهیتهران6815
191محمدرضا علیپورشریف آبادمشهد6812
192سینا آلمندنمين6811
193سیده فاطمه درخشاناصفهان6810
194شراگیم شیرزاد اسکیآمل6810
195نادیا اعلائیمرند6810
196کسری سید عباس زادهتبريز6808
197رضا قهرمانیشيراز6807
198میثم متینتبريز6807
199فاطمه قانع زاوشتبناب6806
200سید سجاد شجاع الدینبرازجان6806