نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1محدثه علامیقزوين7762
2پژمان صادقی عالمیبابل7713
3امیر عباسیتهران7668
4سیدمحمدعلی رحیمیبيرجند7638
5علی کلانتر زادهتهران7559
6زهرا خزائیشهرري7490
7یوسف ربانیتهران7394
8غزاله رضوانیاسلام‌شهر7264
9حسین کریمیاراك7214
10سیدصالح موسوی آریاتهران7214
11صبا مکانی بنابتبريز7136
12فرشید کریمی مسکونیجيرفت7121
13فاطمه موسویتهران7118
14رویا قره داغیميانه7118
15پردیس آذررخشبناب7117
16عبدالله رییسیسراوان7110
17حسین دهقانفردوس7107
18فاطمه السادات طباطباییمهريز7084
19نساء رفعتیبناب7054
20حنانه اردستانیتهران7049
21سما صداقتتبريز7028
22سبحان سرمدیبيرجند7016
23اعظم طاهرنیالنگرود7015
24سجاد علیزاده حاجیبندپي7006
25عاطفه پیرایش قهوه چیتبريز7000
26پریسا ریاحی مدوارشهربابك6997
27یاسمن بهزادی نیااصفهان6994
28فاطمه طیب زادهمهريز6970
29زهرا فرخیشهريار6967
30مریم کیومرثی زمیدانیلاهيجان6965
31عادل امینیخوي6962
32فاطمه کاظم خانیميانه6951
33مریم شجاعمشهد6945
34امیر صفی زادهكرمان6940
35سمانه رستم نژادچالدران سياه چشمه6914
36سارا مرادیاصفهان6888
37کیانا بیاتهمدان6876
38محمدحسن محمدیاراك6873
39زهرا منصوریبوانات /سوريان6863
40سمیرا زارعمهريز6859
41نرگس شاهیتهران6852
42شیوا آبروانچرام6851
43صدیقه سنجریبيرجند6842
44مریم فتاح زادهتبريز6837
45زهرا چراغیميانه6829
46الهه ایاضی نژادمهريز6814
47پدرام عبدی گده کهریزمشكين شهر6811
48محمد کاظم جمالشوش دانيال6809
49مهدی چهرقانیقم6807
50فاطمه زهرا شاهسوندشهرري6801
51علی اکبر صفرزادهنور6800
52عاطفه جعفرپورلاهيجان6798
53عطیه خراسانیدليجان6785
54الهه پرستشلاهيجان6785
55امیررضا توشکانتبريز6767
56طاهره سرحدی زادهقلعه گنج6767
57هایده محمدزادهبناب6760
58زهرا توکلی نژادبم6751
59زهرا زارع بیدکیمهريز6747
60محدثه جوادیتهران6743
61محمدامین قاسمیبيرجند6742
62فاطمه عبدالهی نژادتهران6740
63مرجان کبیری رمشکیقلعه گنج6729
64علیرضا غلامینور6716
65محمدجواد لاریتهران6715
66محدثه فیروزیجيرفت6715
67مرتضی جعفری ندوشنيزد6712
68سجاد میرشکاریدهلران6708
69محمد جواد حسنی امجدتهران6703
70محمد رجبیمرند6691
71عباس ابراهیمی جو خواهطبس6682
72غزل عظیمیفارسان 6682
73نگین فاضلاصفهان6681
74سید امیدرضا موسویشيراز6680
75فاطمه محمدی عزیزآبادیيزد6680
76فاطمه نژادرستمبناب6672
77کیمیا بیدرامشاهين شهر6665
78مجید ساجدیطبس6660
79محدثه جان محمدی ملایریكرج6656
80کیمیا طهماسبیقروه6649
81محبوبه تشت زربندر گناوه6646
82فاطمه طاهریانكاشمر6642
83پریا آقاپور بناببناب6634
84ساحل فتح الهیچالدران سياه چشمه6632
85نسترن خسرویتهران6630
86امیر حسین کاکاوند پاتپهپاكدشت6610
87امیرحسین حسین پورفردوس6606
88کوثر سمیعی پاقلعهآزادشهر6602
89سعیده جهان مهرچابهار6600
90علی محمدیتهران6597
91زینب مقیسهسبزوار6596
92حسن ناصریقائن6593
93فرشته کیانیشهرري6581
94حامد ضیائی فرقم6581
95سیده عاطفه رضازادهدهدشت6580
96فاطمه اخلاقیاروميه6580
97مائده مهدی زادگانلاهيجان6572
98فاطمه علیرضاییبافت6572
99زهرا بکائیاننيشابور6571
100زکیه اسلامیخاتم6570
101انسیه پیگداریبيرجند6562
102پویا منفردشيراز6558
103علی محمدیتهران6548
104سعیده جعفریتهران6546
105مینا حسن پور عزیزیبابل6542
106امیررضا صداقتی نژادسرخس6537
107سید علیرضا سید علیتهران6533
108رضوانه رمشکیقلعه گنج6533
109زهرا السادات سجادیمهريز6532
110محمد حاجیانتهران6531
111عارفه سهیلیمشهد6531
112فاطمه جشن پور دکانتبريز6528
113فاطمه محرم نژادتهران6525
114الناز خاکپورتهران6523
115سیدعلم الهدی رشیدیكاشان6522
116ریحانه باغبان پورآران و بيدگل6522
117محمد قربانی رادرودسر6521
118مائده جانجانیتهران6511
119صدیقه حاجی نژادلاهيجان6509
120زهرا بختیاریتويسركان6507
121سیده مریم داودی حسنکلائیتهران6506
122پوریا نادریخمين6504
123زهرا نادعلی زادهبندپي6493
124حمیده متوسلیانبندرعباس6492
125محدثه صفاریتهران6489