نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1آزاده انگورج تقویچالوس8355
2صدرا بهروزیهتبريز8274
3عرفان آبادیفردتبريز8218
4امیرحسین زمردیتبريز8207
5ساجد شیری طرزممرند8181
6محمدمعین شریعت نیانيشابور8149
7ملیکا رضادوستلاهيجان8147
8امیرحسین زارعبيرجند8128
9محمدرضا خوشرومعینیزاهدان8120
10مائده سمریانهمدان8103
11جواد خداپرستتربت حيدريه8096
12آرین فرخندهنور8084
13امیرحسین کارگرجدی ابراهیمیتبريز8074
14کیارش تندکارگرگان8071
15معصومه عبدیمراغه8069
16محمد عابدبندرعباس8063
17سارا باقریهاصفهان8051
18امیررضا زندلافكرج8048
19نازنین رحمتیبجنورد8043
20مهرداد زارع قلی نژاداروميه8033
21نگین میرامیرخانیاصفهان8029
22سیده فاطمه قنبریاردبيل8028
23محمدمهدی آقازادهاروميه8026
24آیدا موسویاردبيل8025
25سارینا زکویاهواز8018
26علی اسدیشيراز7997
27نگار قاسملو قیداریزنجان7991
28پرهام لطیفیهمدان7990
29زهرا کریمی زادهبرازجان7980
30علیرضا اکبری اقدم اورد کلومرند7974
31ایلشن آذرمی اجیرلواردبيل7967
32احسان کریمیگتوند7964
33سیده یاسمین موسوی سعیدكرمان7955
34عرفان عرب پور داهوئیزرند7954
35علیرضا فراهانیاراك7952
36سیده مائده حسینیآمل7948
37امیرمحمد سلطانیكرج7946
38علی رضا یزدانیبجنورد7944
39آیدا دادور ملاير7943
40علی عبداله زادهتربت حيدريه7943
41زهرا فخارینور7941
42محمد علی افسردهداراب7934
43عارفه تباشیریمكاتبه‌اي7934
44آریان عبدالهیلاهيجان7932
45فاطمه محمودپورمرند7929
46اوا قره باغیهمدان7927
47مهدی بزرگی کوشالشاهیلنگرود7918
48مهسا نیک فرجامقوچان7916
49میلاد عاشقیتبريز7910
50محمد متین میرزاییكرمانشاه7908
51امیرعلی پورابراهیمی باوفارشت7902
52زهرا سیفیاردبيل7898
53کوشان حاجیونیبوشهر7894
54آرینا بیوک آقازاده اصلاردبيل7893
55حمیدرضا طالبیاراك7886
56اطلس غلامیتربت حيدريه7886
57علی فرامرزیشيراز7883
58سپهر عیدی وندیماه شهر7879
59نگار محمدپورقائم شهر7879
60آتنا رسولیهمدان7879
61ماهان خانیقزوين7866
62محمد وحیدی مددلوتبريز7864
63سید محمد مهدی میر فروغیشهركرد7855
64پریسا ابراهیمی شوکیانهمدان7850
65سعید محمدی بایزیدیتربت حيدريه7843
66محمدسعید پرکاسیورامين7839
67امیرحسین شاکریاراك7835
68یاسر شوقی آبی بگلواردبيل7830
69سیدشایان شجاعیمشهد7826
70علی رحمانینورآباد ممسني7814
71امیر حسن بابائیتبريز7812
72سپهر دانائیاناهواز7812
73نگین روستاییتبريز7808
74فاطمه ترنجی زادهاهواز7806
75فاطمه نظریخرم آباد7806
76فرزانه کاملان کافیمشهد7805
77ساره صاینهمدان7802
78پوریا توپچیانخوي7799
79زهرا میر صالحیميانه7797
80بردیا منوچهریاروميه7788
81محمدطاها پهلوان فلاحیيزد7788
82مطهره اسداللهی بورنگبيرجند7784
83بهینا لک‌اراك7783
84مبین پیروزخواهآمل7781
85مریم نظریخرم آباد7773
86اسری بشارتیعجب شير7772
87سارا دریجانیبم7766
88علی نیکوبربندرعباس7766
89محمد مرادیبوكان7756
90درسا صلابتاراك7756
91علیرضا جعفری آزادتبريز7755
92سینا راضی کمانج علیاتبريز7752
93آی فر عبدل زادهمرند7751
94پوریا برزینشيراز7747
95مهدی پورحسینتبريز7747
96فاطمه غلامرضائی خبیصیكرمان7738
97نیما چمنیكرمانشاه7733
98رضا رحمانیمشهد7733
99زهرا افلاکیاروميه7732
100علی رضائیكاشمر7730
101محمدرحیم نیک منششيراز7728
102سیدمصطفی علی پور حسینی نیاکیلاهيجان7723
103سعید انصاری فردتنكابن7722
104محدثه علی زادهاردبيل7711
105محمدمهدی اکبریزاهدان7707
106مهدی بیگ زادهتهران7706
107مطهره حسنیانسمنان7703
108امیرپویا اکبری نودهگرگان7701
109پوریا احمدیبجنورد7699
110ثمین ملکیاروميه7698
111امیرحسین مهارتیمشهد7696
112عزیز خرازیمرند7693
113علی محرمی کرج آبادمراغه7692
114محمدامین صنوبریمرند7691
115آرمان زینالیتالش7688
116علیرضا معاضدیبيرجند7683
117آیسان دهقانیتبريز7682
118مهدی محمدیان قصونیكاشمر7681
119فرناز فتحعلی پورتبريز7674
120همایون پیشرفت ثابترشت7668
121علی یونسیاهواز7663
122امیرحسن قاسمیتبريز7662
123رسام شیخ الاسلامیكرمانشاه7653
124علی افضلیكرمان7650
125علیرضا نسیمی دوست ازگمیتبريز7648
126پارسا قربانی فرازاصفهان7644
127زهرا رضائیبروجرد7644
128سیده مریم موسوی کاشانیساري7642
129شایان طاهریون اصفهانیاصفهان7638
130آریا قنبریاهواز7636
131مریم حبیبی کیاتالش7634
132سینا نوراللهیتبريز7631
133مریم محمودیاردبيل7631
134فرهاد شاکربوشهر7630
135حمیدرضا آقازادهماكو7626
136صالح محدثی بایگیتربت حيدريه7626
137شیرین محمدیشيراز7621
138نگین نجفیعجب شير7619
139فاطمه سادات غیبیتبريز7616
140کیانا طاهری قزوینیتاكستان7615
141محمدمهدی سالارعابدینيشابور7614
142فاطمه سادات شهاب زادهقزوين7614
143امیرمحمد افشارپورجيرفت7613
144امیرحسین علینقیانشاهرود7613
145کوشا هژیر کارزارتبريز7611
146محمدامین جلیلیگرگان7611
147شیما داریوشلنگرود7609
148رضا محمدپوراهر7606
149کیمیا گلتاجیشيراز7603
150سازان عبدیجوانرود7598
151محمد جعفرینيشابور7598
152علی ازادپناهجهرم7598
153فرزاد بهراملوهمدان7596
154نگین قدرت خواهتالش7595
155پریسا رحیمی رادرشت7589
156فرزام کریم پورتبريز7587
157اوین علی ئیكرمانشاه7587
158فاطمه السادات فانی صدر آبادیيزد7587
159رضا صمدیخرمدره7585
160نیکا مقدم نیاتهران7584
161شایان محمدعلی نژاد عمرانآمل7584
162کیمیا آرمیدهبندرتركمن7582
163محمد رضا رضوانی فرمشهد7582
164زهرا بزازبنابیبناب7582
165دیما یزدی نژادنور7575
166مینا صالحی اصلسراب7569
167آرین نبی زادهقائم شهر7569
168سارا مصطفویشيراز7568
169کیمیا هارونیشيراز7567
170محمد امین جوادیلاهيجان7566
171محمد معین خواجویايذه7564
172امیرحسین طاهریمشهد7562
173عرفان عیوض زادهبناب7561
174سیدمحمدمهدی آل یاسینزنجان7560
175احسان جعفریآباده7557
176مبین زمانیاردبيل7556
177آیسان بیوک آقازاده اصلاردبيل7554
178مهسا فارسیشيراز7553
179امیرحسین خیرآبادیسبزوار7552
180آذین سلطانیگلپايگان7552
181پویا عزیزیياسوج7545
182علیرضا داوری مرکیدمرند7541
183سپهر میره بیگی جاماسبیكرمانشاه7541
184سیدحسین مهدی زادهخوي7538
185مینا رئوفقوچان7538
186علی اسدیبرازجان7538
187علیرضا کیهانشيراز7537
188زهرا عیدی قراملکیتبريز7535
189محمد اعرابیملاير7533
190فاطمه علی پور آهنگرآمل7531
191علی کبیریانكاشمر7523
192محمدرضا زمانیآمل7522
193فرزانه کریمیخوي7521
194کوروش یزدخواستیاصفهان7519
195هانیه لطیفیشيروان7518
196محمد ابراهیم نژادمهاباد7517
197سنا میکائیلیسنندج7516
198محمد دلیریمشهد7516
199مبینا شیخ جعفریقزوين7516
200ایوب بشامبندرعباس7514