نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1آزاده انگورج تقویچالوس8355
2صدرا بهروزیهتبريز8274
3عرفان آبادیفردتبريز8218
4امیرحسن زمردیتبريز8207
5ساجد شیری طرزممرند8181
6محمدمعین شریعت نیانيشابور8149
7ملیکا رضادوستلاهيجان8147
8امیرحسین زارعبيرجند8128
9محمدرضا خوشرومعینیزاهدان8120
10مائده سمریانهمدان8103
11جواد خداپرستتربت حيدريه8096
12سروین ازادبختكوهدشت8089
13آرین فرخندهنور8084
14امیرحسین کارگرجدی ابراهیمیتبريز8074
15کیارش تندکارگرگان8071
16معصومه عبدیمراغه8069
17محمد عابدبندرعباس8063
18سارا باقریهاصفهان8051
19امیررضا زندلافكرج8048
20نازنین رحمتیبجنورد8043
21مهراد زارع قلی نژاداروميه8033
22نگین میرامیرخانیاصفهان8029
23سیده فاطمه قنبریاردبيل8028
24محمدمهدی آقازادهاروميه8026
25آیدا موسویاردبيل8025
26سارینا زکویاهواز8018
27علی اسدیشيراز7997
28نگار قاسملو قیداریزنجان7991
29پرهام لطیفیهمدان7990
30زهرا کریمی زادهبرازجان7980
31علیرضا اکبری اقدم اورد کلومرند7974
32ایلشن آذرمی اجیرلواردبيل7967
33احسان کریمیگتوند7964
34سیده یاسمین موسوی سعیدكرمان7955
35عرفان عرب پور داهوئیزرند7954
36علیرضا فراهانیاراك7952
37سیده مائده حسینیآمل7948
38امیرمحمد سلطانیكرج7946
39علی رضا یزدانیبجنورد7944
40علی عبداله زادهتربت حيدريه7943
41آیدا دادور ملاير7943
42زهرا فخارینور7941
43عارفه تباشیریمكاتبه‌اي7934
44محمد علی افسردهداراب7934
45آریان عبدالهیلاهيجان7932
46فاطمه محمودپورمرند7929
47اوا قره باغیهمدان7927
48مهدی بزرگی کوشالشاهیلنگرود7918
49مهسا نیک فرجامقوچان7916
50میلاد عاشقیتبريز7910
51محمد متین میرزاییكرمانشاه7908
52امیرعلی پورابراهیمی باوفارشت7902
53زهرا سیفیاردبيل7898
54کوشان حاجیونیبوشهر7894
55آرینا بیوک آقازاده اصلاردبيل7893
56اطلس غلامیتربت حيدريه7886
57حمیدرضا طالبیاراك7886
58علی فرامرزیشيراز7883
59نگار محمدپورقائم شهر7879
60سپهر عیدی وندیماه شهر7879
61آتنا رسولیهمدان7879
62ماهان خانیقزوين7866
63محمد وحیدی مددلوتبريز7864
64سید محمد مهدی میر فروغیشهركرد7855
65پریسا ابراهیمی شوکیانهمدان7850
66سعید محمدی بایزیدیتربت حيدريه7843
67محمدسعید پرکاسیورامين7839
68امیرحسین شاکریاراك7835
69یاسر شوقی آبی بگلواردبيل7830
70سیدشایان شجاعیمشهد7826
71علی رحمانینورآباد ممسني7814
72سپهر دانائیاناهواز7812
73امیر حسن بابائیتبريز7812
74نگین روستاییتبريز7808
75فاطمه ترنجی زادهاهواز7806
76فاطمه نظریخرم آباد7806
77فرزانه کاملان کافیمشهد7805
78ساره صاینهمدان7802
79پوریا توپچیانخوي7799
80زهرا میر صالحیميانه7797
81بردیا منوچهریاروميه7788
82محمدطاها پهلوان فلاحیيزد7788
83مطهره اسداللهی بورنگبيرجند7784
84بهینا لک‌اراك7783
85مبین پیروزخواهآمل7781
86مریم نظریخرم آباد7773
87اسری بشارتیعجب شير7772
88سارا دریجانیبم7766
89علی نیکوبربندرعباس7766
90محمد مرادیبوكان7756
91درسا صلابتاراك7756
92علیرضا جعفری آزادتبريز7755
93سینا راضی کمانج علیاتبريز7752
94آی فر عبدل زادهمرند7751
95پوریا برزینشيراز7747
96مهدی پورحسینتبريز7747
97فاطمه غلامرضائی خبیصیكرمان7738
98رضا رحمانیمشهد7733
99نیما چمنیكرمانشاه7733
100زهرا افلاکیاروميه7732
101علی رضائیكاشمر7730
102محمدرحیم نیک منششيراز7728
103سیدمصطفی علی پور حسینی نیاکیلاهيجان7723
104سعید انصاری فردتنكابن7722
105محدثه علی زادهاردبيل7711
106محمدمهدی اکبریزاهدان7707
107مهدی بیگ زادهتهران7706
108مطهره حسنیانسمنان7703
109امیرپویا اکبری نودهگرگان7701
110پوریا احمدیبجنورد7699
111ثمین ملکیاروميه7698
112امیرحسین مهارتیمشهد7696
113عزیز خرازیمرند7693
114علی محرمی کرج آبادمراغه7692
115محمدامین صنوبریمرند7691
116آرمان زینالیتالش7688
117علیرضا معاضدیبيرجند7683
118آیسان دهقانیتبريز7682
119مهدی محمدیان قصونیكاشمر7681
120فرناز فتحعلی پورتبريز7674
121همایون پیشرفت ثابترشت7668
122علی یونسیاهواز7663
123امیرحسن قاسمیتبريز7662
124رسام شیخ الاسلامیكرمانشاه7653
125علی افضلیكرمان7650
126علیرضا نسیمی دوست ازگمیتبريز7648
127پارسا قربانی فرازاصفهان7644
128زهرا رضائیبروجرد7644
129سیده مریم موسوی کاشانیساري7642
130شایان طاهریون اصفهانیاصفهان7638
131آریا قنبریاهواز7636
132مریم حبیبی کیاتالش7634
133سینا نوراللهیتبريز7631
134مریم محمودیاردبيل7631
135فرهاد شاکربوشهر7630
136صالح محدثی بایگیتربت حيدريه7626
137حمیدرضا آقازادهماكو7626
138شیرین محمدیشيراز7621
139نگین نجفیعجب شير7619
140فاطمه سادات غیبیتبريز7616
141کیانا طاهری قزوینیتاكستان7615
142محمدمهدی سالارعابدینيشابور7614
143فاطمه سادات شهاب زادهقزوين7614
144امیرمحمد افشارپورجيرفت7613
145امیرحسین علینقیانشاهرود7613
146کوشا هژیر کارزارتبريز7611
147محمدامین جلیلیگرگان7611
148شیما داریوشلنگرود7609
149رضا محمدپوراهر7606
150کیمیا گلتاجیشيراز7603
151محمد جعفرینيشابور7598
152علی ازادپناهجهرم7598
153سازان عبدیجوانرود7598
154فرزاد بهراملوهمدان7596
155نگین قدرت خواهتالش7595
156پریسا رحیمی رادرشت7589
157فرزام کریم پورتبريز7587
158اوین علی ئیكرمانشاه7587
159فاطمه السادات فانی صدر آبادیيزد7587
160رضا صمدیخرمدره7585
161نیکا مقدم نیاتهران7584
162شایان محمدعلی نژاد عمرانآمل7584
163محمد رضا رضوانی فرمشهد7582
164زهرا بزازبنابیبناب7582
165کیمیا آرمیدهبندرتركمن7582
166دیما یزدی نژادنور7575
167آرین نبی زادهقائم شهر7569
168مینا صالحی اصلسراب7569
169سارا مصطفویشيراز7568
170کیمیا هارونیشيراز7567
171محمد امین جوادیلاهيجان7566
172محمد معین خواجویايذه7564
173امیرحسین طاهریمشهد7562
174عرفان عیوض زادهبناب7561
175سیدمحمدمهدی آل یاسینزنجان7560
176احسان جعفریآباده7557
177مبین زمانیاردبيل7556
178آیسان بیوک آقازاده اصلاردبيل7554
179مهسا فارسیشيراز7553
180امیرحسین خیرآبادیسبزوار7552
181آذین سلطانیگلپايگان7552
182پویا عزیزیياسوج7545
183علیرضا داوری مرکیدمرند7541
184سپهر میره بیگی جاماسبیكرمانشاه7541
185مینا رئوفقوچان7538
186سیدحسین مهدی زادهخوي7538
187علی اسدیبرازجان7538
188علیرضا کیهانشيراز7537
189زهرا عیدی قراملکیتبريز7535
190محمد اعرابیملاير7533
191فاطمه علی پور آهنگرآمل7531
192علی کبیریانكاشمر7523
193محمدرضا زمانیآمل7522
194فرزانه کریمیخوي7521
195کوروش یزدخواستیاصفهان7519
196هانیه لطیفیشيروان7518
197محمد ابراهیم نژادمهاباد7517
198محمد دلیریمشهد7516
199سنا میکائیلیسنندج7516
200مبینا شیخ جعفریقزوين7516