نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1امیرحسین رایگانتهران7603
2محمد مقتدری بوکانیبوكان7410
3منصور غفاریانبرازجان7337
4فاطمه باروت کوبكرج7233
5سارا احمدی دانشتهران7223
6معصومه اسمعیلیكرمان7124
7ستاره واقفیاستهبان7031
8کیانا ابراهیمیتهران7003
9ساحل شجاعیشهركرد7000
10مهشید قاسمیتهران6955
11فرزانه سودخواه محمدیمشهد6918
12عادله پوراکبریيزد6902
13مینا قاسمیشيراز6891
14سیده فاطمه بزرگ نیا حسینیاميركلا6865
15سپیده قوسیمرند6809
16علیرضا پاکدل معزبهار6778
17محدثه مرآتی فشیشهر قدس6774
18نیلوفر قائمیتهران6760
19ریحانه رئوفی فردقائن6758
20سیده زهرا اسماعیلیساري6743
21سیده فاطمه فتحیابهر6740
22سارا حسن زادهشيروان6696
23منصوره مهدویتهران6679
24نفیسه امیری هلانتهران6668
25محسن محمدیانشهرضا6643
26رضا گل محمدیسيرجان6635
27محمدرضا صفی زادهكاشان6631
28شبنم فتح علیتهران6627
29فاطمه کیانیشهر قدس6626
30فاطمه حاتم پورشهر قدس6624
31شایسته رضاییاصفهان6619
32کوروش زندیخرم آباد6619
33محمدحسین علیشاهی بجستانیبجستان6608
34مائده حقی قشلاقاسكو6581
35عارفه پوراکبریيزد6577
36الناز امیریشاهين شهر6575
37پانته ا رجبی نژادشهرري6573
38امیر رضایی رنجبرمشهد6565
39پرند شقاقی وندورامين6555
40فروزان ابراهیمیتربت جام6548