نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 سارا بلنداختر تهران 7523
2 هادی باقرسامانی مرند 7165
3 محمدرضا نیرومند اصفهان 7156
4 علی کلباسی اصفهان 7063
5 محمدمعین جباری كرج 7024
6 سروناز سلطان پور مشهد 6895
7 محمد معتمد بوشهر 6879
8 فرشاد علی نژاد قوچان 6845
9 فروزان ابراهیمی تنكابن 6829
10 بشری صیدمحمدی كرمانشاه 6764
11 لیلا حمیدی مراغه 6700
12 گلشن اسکندری كامياران 6665
13 داوود جعفری آبادان 6569
14 پیمان جمشیدیان اسلام‌شهر 6537
15 لیلا عبدالهی خرم آباد 6526
16 کیمیا معتمدی ادیب تهران 6497
17 سیده سارا عبدالمطلبی تهران 6470
18 پوریا روان خواه كرمانشاه 6458
19 آیدا وزیری كرج 6456
20 سیدمحمدعلی منصوریان كرمان 6425
21 سیما سرشار تهران 6383
22 مهتاب رضایی اصفهان 6379
23 ماهور جهانبانی اصفهان 6363
24 آرینا ظهرابی واحد خرم آباد 6359
25 هدیه افخمی تابان همدان 6341
26 سیدعلیرضا آزاد شهرضا 6313
27 فرزانه استکی شهركرد 6273
28 بهار آریانا كرمان 6268
29 سیده ارتادخت قریشی راد كرج 6265
30 نیلوفر مسلمی مهنی كرج 6255