نفرات برتر

نام دانش آموز نام شهر تراز کارنامه
1 الهام صالحی نیا شيراز 8239
2 سینا شیبانی تربت حيدريه 8149
3 کیمیا خادمیان تهران 7994
4 فاطمه شوریابی نيشابور 7988
5 سمانه بوتیماز اسلام‌شهر 7986
6 لیلا عالیانی چالشمی الوند 7974
7 محمد غنیمتی ابهر 7949
8 محمد صادق کریمی قمبوانی اصفهان 7930
9 مهدی خوش باطن شاهين شهر 7927
10 افسانه شریفی اردغان اسفراين 7919
11 مهناز برقی يزد 7898
12 محیا سپهری نیا همدان 7880
13 امیرحسین رضافر تويسركان 7876
14 فاطمه زنگنه تربت حيدريه 7846
15 سارا رستم شیرازی اصفهان 7831
16 امیر حسین بامتی طوسی نكا 7813
17 سیدمحمدرضا کوچکی آقایی ابهر 7784
18 مریم بهشتیان يزد 7779
19 علی کوچی بيرجند 7777
20 مائده شاهمرادی تهران 7731
21 سیده فاطمه ارجائی شيراز 7715
22 رضا شریف یزدی يزد 7710
23 زهره عسکری گتوند 7700
24 حانیه شمس آبادی بيرجند 7688
25 مرضیه عباسی خیرآبادی نجف آباد 7665
26 آریا عامری تبريز 7658
27 امیر حسین کریمی تهران 7655
28 عرفان ترابی گودرزی بروجرد 7648
29 مهران امیرفرهود بناب 7644
30 مائده چرچی بابایی همدان 7631
31 سیده فاطمه حقیقت طلب لاهيجان 7630
32 محمد حسین شریفی همدان 7626
33 حسناسادات علوی هشجین تبريز 7625
34 فاطمه یالپانیان همدان 7608
35 محدثه سادات ایران نژاد كرج 7599
36 شاهین ابراهیمی تهران 7596
37 جابر پیغمبرزاده آمل 7591
38 ابوالفضل میرفخرالدینی يزد 7558
39 سیما هویدا يزد 7523
40 مریم بهمنی كاشان 7521
41 محدثه افروزه شهريار 7518
42 فاطمه اکبری رامسر 7506
43 معصومه حسینی صفا تهران 7502
44 علی عسگری اصفهان 7501
45 آیدا صدیقیان کاشی قم 7496
46 زینب رجبی لنگرود 7486
47 محمدصالح نی ساز يزد 7478
48 الهه میرجلیلی يزد 7473
49 فاطمه اقاجانی تبريز 7464
50 سیده مریم موسوی يزد 7441
51 زهرا شاه بیکی بيرجند 7440
52 مهدی مهدیان مقدم تربت حيدريه 7440
53 آتوسا فاضل نژاد شهريار 7430
54 فائزه بمانادی پاریزی رفسنجان 7429
55 انسیه خبیر شيراز 7427
56 نسیم احمدی اصفهان 7419
57 رقیه پورغفاراقدم بناب 7413
58 فواد قادری سردشت 7411
59 سارا فیض قم 7411
60 محمدرضا رحیمی تهران 7407
61 عرفان ریاسی بيرجند 7403
62 محمد رضا نوروزی رباط كريم 7398
63 ریحانه برجیان اصفهان 7396
64 سارا جلوداری نوش آبادی آران و بيدگل 7385
65 ملیکا خرسندی اصفهان 7377
66 شکوفه مبارکه زرين شهر 7376
67 محمد امیر صدرایی تهران 7363
68 معصومه اردشیری زواردهی بندپي 7361
69 محمدحسن مرتضائی تهران 7359
70 میلاد هوشیار زنجان 7352
71 علی جلالی بناب 7352
72 امیرعباس بیژن شاهرود 7344
73 زهرا واحدی ساري 7329
74 فاطمه بذرافشان علي آبادكتول 7328
75 زینب کاظمی جوخواه طبس 7308
76 فاطمه مرادی شهربابك 7305
77 فاطمه ثاقب ساري 7304
78 حجت ناروقه قائن 7304
79 سیدعلیرضا احمدی زنجان 7302
80 محمد بنیامین سعید جوان يزد 7298
81 فاطمه حاجی بابایی همدان 7296
82 علیرضا امانی مشهد 7289
83 مسعود دانشور يزد 7284
84 حسین عسکری نورآباد ممسني 7278
85 فهیمه گلستانی نيشابور 7275
86 نیما اقبال سعیدی لردگان 7272
87 زهرا عرب نژاد خانوکی كرمان 7264
88 زهره حسنی سعدی كرمان 7245
89 سعیده خسروی وفا اصفهان 7241
90 سمانه جعفری تهران 7237
91 امیرعلی مومنی تهران 7237
92 ریحانه السادات ترابی دامغان 7236
93 ریحانه خیشه اسلام‌شهر 7226
94 علیرضا رضائی مهر ساوه 7221
95 محمدحسین باقری ششکل آستانه اشرفيه 7219
96 فاطمه جعفری راینی كرمان 7218
97 محمدحسن به نژاد جيرفت 7215
98 محمدابراهیم عرب تهران 7212
99 الهه نجف پور محمديه 7201
100 طاهره رضایی كرمانشاه 7200