نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1الهام صالحی نیاشيراز8239
2سینا شیبانیتربت حيدريه8149
3کیمیا خادمیانتهران7994
4فاطمه شوریابینيشابور7988
5سمانه بوتیمازاسلام‌شهر7986
6لیلا عالیانی چالشمیالوند7974
7محمد غنیمتیابهر7949
8محمد صادق کریمی قمبوانیاصفهان7930
9مهدی خوش باطنشاهين شهر7927
10افسانه شریفی اردغاناسفراين7919
11مهناز برقیيزد7898
12محیا سپهری نیاهمدان7880
13امیرحسین رضافرتويسركان7876
14فاطمه زنگنهتربت حيدريه7846
15سارا رستم شیرازیاصفهان7831
16امیر حسین بامتی طوسینكا7813
17سیدمحمدرضا کوچکی آقاییابهر7784
18مریم بهشتیانيزد7779
19علی کوچیبيرجند7777
20مائده شاهمرادیتهران7731
21سیده فاطمه ارجائیشيراز7715
22رضا شریف یزدیيزد7710
23زهره عسکریگتوند7700
24حانیه شمس آبادیبيرجند7688
25مرضیه عباسی خیرآبادینجف آباد7665
26آریا عامریتبريز7658
27امیر حسین کریمیتهران7655
28عرفان ترابی گودرزیبروجرد7648
29مهران امیرفرهودبناب7644
30مائده چرچی باباییهمدان7631
31سیده فاطمه حقیقت طلبلاهيجان7630
32محمد حسین شریفیهمدان7626
33حسناسادات علوی هشجینتبريز7625
34فاطمه یالپانیانهمدان7608
35محدثه سادات ایران نژادكرج7599
36شاهین ابراهیمیتهران7596
37جابر پیغمبرزادهآمل7591
38ابوالفضل میرفخرالدینیيزد7558
39سیما هویدايزد7523
40مریم بهمنیكاشان7521
41محدثه افروزهشهريار7518
42فاطمه اکبریرامسر7506
43معصومه حسینی صفاتهران7502
44علی عسگریاصفهان7501
45آیدا صدیقیان کاشیقم7496
46زینب رجبیلنگرود7486
47محمدصالح نی سازيزد7478
48الهه میرجلیلیيزد7473
49فاطمه اقاجانیتبريز7464
50سیده مریم موسویيزد7441
51زهرا شاه بیکیبيرجند7440
52مهدی مهدیان مقدمتربت حيدريه7440
53آتوسا فاضل نژادشهريار7430
54فائزه بمانادی پاریزیرفسنجان7429
55انسیه خبیرشيراز7427
56نسیم احمدیاصفهان7419
57رقیه پورغفاراقدمبناب7413
58فواد قادریسردشت7411
59سارا فیضقم7411
60محمدرضا رحیمیتهران7407
61عرفان ریاسیبيرجند7403
62محمد رضا نوروزیرباط كريم7398
63ریحانه برجیاناصفهان7396
64سارا جلوداری نوش آبادیآران و بيدگل7385
65ملیکا خرسندیاصفهان7377
66شکوفه مبارکهزرين شهر7376
67محمد امیر صدراییتهران7363
68معصومه اردشیری زواردهیبندپي7361
69محمدحسن مرتضائیتهران7359
70میلاد هوشیارزنجان7352
71علی جلالیبناب7352
72امیرعباس بیژنشاهرود7344
73زهرا واحدیساري7329
74فاطمه بذرافشانعلي آبادكتول7328
75زینب کاظمی جوخواهطبس7308
76فاطمه مرادیشهربابك7305
77حجت ناروقهقائن7304
78فاطمه ثاقبساري7304
79سیدعلیرضا احمدیزنجان7302
80محمد بنیامین سعید جوانيزد7298
81فاطمه حاجی باباییهمدان7296
82علیرضا امانیمشهد7289
83مسعود دانشوريزد7284
84حسین عسکرینورآباد ممسني7278
85فهیمه گلستانینيشابور7275
86نیما اقبال سعیدیلردگان7272
87زهرا عرب نژاد خانوکیكرمان7264
88زهره حسنی سعدیكرمان7245
89سعیده خسروی وفااصفهان7241
90امیرعلی مومنیتهران7237
91سمانه جعفریتهران7237
92ریحانه السادات ترابیدامغان7236
93ریحانه خیشهاسلام‌شهر7226
94علیرضا رضائی مهرساوه7221
95محمدحسین باقری ششکلآستانه اشرفيه7219
96فاطمه جعفری راینیكرمان7218
97محمدحسن به نژادجيرفت7215
98محمدابراهیم عربتهران7212
99الهه نجف پورمحمديه7201
100طاهره رضاییكرمانشاه7200