نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1یاسمن میربابل8415
2محسن نیکوئیيزد8403
3ارسلان یزدچیتبريز8377
4امیر رضا مرادینيشابور8234
5سید محمد سجادیتهران8224
6خشایار فرشیدیاهواز8186
7فربد سمنانیسمنان8167
8رضا موسی پسندیتنكابن8151
9پریا بختیاریكرمانشاه8150
10سهند اسلامیتبريز8123
11علی صنایع عباسیلاهيجان8121
12امیررضا پاشاپور یگانهتهران8111
13امیرحسین قاسمی نژاد رائینیسيرجان8109
14محمدرضا نادریبابل8106
15بردیا ضمیریشيراز8093
16محمدمهدی سیدی سرحدجيرفت8078
17علی ظهرابیكرمانشاه8071
18محمد صالحی شادکامیيزد8070
19 شکیبا رحیمیاصفهان8055
20نیکو بیاننيشابور8047
21نوید الماسیتهران8040
22عماد رومیانیخرم آباد8034
23علی اخوان سلطان آباداردبيل8032
24سید پارسا جمالیانهمدان8030
25مهدی شفیعیاردبيل8023
26سارا گوهر گرانبهاتبريز8019
27سجاد قربانی لیما کش پوركلاچاي8019
28ماجده یعقوبیرشت8019
29پارسا غفاری مهرتبريز8018
30سید قاسم قاسمیانشيراز8018
31علی کوه بندیقزوين8017
32محمدصادق جعفرپورمشهد8008
33نریمان نادریساري8007
34هانیه ملکیهمدان8006
35مهرداد خواجویمشهد8006
36مارال سرگلزائی مقدمشيراز8002
37غزاله بقایی شیوابابلسر7990
38رضا فدعمیماه شهر7987
39ندا مهدیزادهقره‌ضياءالدين7985
40امیرصدرا زنگوئیبيرجند7982
41امیرمهدی کریمیكرمانشاه7978
42محمد سرگل زائی مقدمشيراز7975
43آریا بهزادیخرم آباد7972
44سید عرفان رضویشيراز7971
45فریما صفریفيروزآباد7968
46سیدعلی محمد میردهقان بنادکیيزد7960
47پوریا بحیراییايلام7954
48مریم زارعشيراز7952
49پدرام قلعه شاخانیكرمانشاه7947
50سارا ریاحیفرخ شهر7944
51رضا ستارپوراهر7941
52کسری اکبری دادامحلهچالوس7935
53علی قادریبيرجند7935
54آرمین عطاراهواز7934
55علی رضویاصفهان7934
56امیر غنی زاده سفیده خوانتبريز7925
57فهیم رمضانیمريوان7925
58امیر علی برخورداریونتهران7924
59امیرحسین خردمندشاهين شهر7922
60آیدا محمدیتهران7922
61حانیه یوسفیانتهران7918
62مهدی امامیشيراز7915
63ویدا کردی پورشيراز7913
64محمد عبادیتهران7913
65سینا خیاطیانبندرعباس7911
66کیمیا شادمانشيراز7910
67زهرا ربیعیاصفهان7908
68زهره معصومیشهربابك7901
69سید سحاب اعرابیتهران7900
70علی رضایی کوخدانشيراز7898
71محمد رضا محمدیكرج7898
72مریم احمدیانطبس7895
73محمدرضا کریمی نمچجيرفت7889
74مبینا تقوای نخجیریلاهيجان7888
75امید قیطاسیبندرعباس7883
76ستاره صالحیقزوين7881
77شیرین یعقوب پوربروجرد7874
78علی مرشدورامين7874
79آرین فرامرزیسبزوار7872
80رضا حسن آبادیمشهد7872
81آبتین مظهریاردبيل7868
82رضا حسن پورشيراز7868
83محمدرضا دانشمندیمرودشت7865
84امیرحسین قویدل سردصحراتبريز7864
85سوگل علی کرمیقزوين7864
86سیدعلی نبوی زادهشيراز7863
87کامیاب شهریوراهواز7863
88امیر مسعود رعیتی دماوندیبابل7862
89کیارش خلخالیساري7859
90نگین رحیمیياسوج7858
91مسعود امدادی حوراردبيل7855
92حسین اکبرنتاج بیشهبابل7854
93فرنوش علی محمدیاراك7850
94محمود گرجی زادبهشهر7849
95مهدی کرمیهمدان7849
96محمد فواد دهقانی فیروزآبادیميبد7849
97سیدرضا سالاری کیاشيراز7848
98محمدامین عطائینهاوند7847
99کیارش سلطانیاصفهان7847
100حانیه امام دوست مبارکیملكان7846
101امیررضا نعمتی دگرماندرقاردبيل7845
102مجید امجدیانكرمانشاه7843
103امیر محمد شرفیخرم آباد7836
104حسن عابدینیاصفهان7831
105سید پارسا جمالیساري7828
106سیدمحمد موسویبهارستان7827
107آرمین دوست پرستنيشابور7825
108علیرضا جهانیعشق آباد7824
109کوثر فلاح پور کوتنائیقائم شهر7823
110پدرام پشم فروش زادهاهواز7822
111باربد محمدحسین پوربوشهر7822
112عرفان خسرویاصفهان7821
113پریسا فلاح تفتیيزد7820
114نگار شریفیاقليد7819
115هومن پور بالای لنگرودیلاهيجان7815
116هومان کامرانشيراز7813
117پویا یونسی کوتنائیساري7809
118امیرعلی رستمینور7809
119مریم پاشازادهتهران7808
120آیسان ولی نژادقره‌ضياءالدين7807
121سیداسماعیل موسویزرين شهر7807
122مهدی علی پورآمل7803
123رضا اعظمیهمدان7795
124سیدحمیدرضا محمدیياسوج7787
125سیده ریحانه حسینی مهرابهر7779
126حمیدرضا فیضیتبريز7778
127یاسین علی پورنقده7777
128ماکان ضیافتیهمدان7777
129حسین حامدیمراغه7776
130محمدرضا چراغیشيراز7775
131سیدوالا سبطمشهد7772
132حامد حمیدیاروميه7769
133محمد رضا کیانیبوشهر7768
134فاطمه جلیلوندزنجان7765
135ژاله نهاوندیبابلسر7765
136روزبه تواناییتهران7764
137سجاد صادق پورگناباد7757
138امیرحسین جهانی چگنیخرم آباد7755
139عارفه کبیرزاده نجف آبادینجف آباد7754
140سینا مرادیكرمانشاه7753
141امیر جعفریفومن7751
142ثمین عباس پوراهر7751
143صادق مظاهری تهرانیاصفهان7751
144پارسیا نوری میرطاهریكرمانشاه7742
145پویا عینیهمدان7742
146رامین قنبر نیاتربت حيدريه7742
147امیرحسین کلهریهمدان7738
148رضا سیروسكرج7738
149سارینا شربت خوریگرگان7737
150علیرضا بهروزقوچان7736
151ارسلان بایبوردیتبريز7736
152امیر حسین تقویملاير7735
153ماهان نقویقائم شهر7735
154مهدی روانخواهياسوج7734
155یاسمن زرین فراراك7727
156زینب آخوندی خبریيزد7727
157مهدی بذرافشانشيراز7726
158ابوالحسن احسنی فربم7723
159سجاد اصغرنژاد سرائیبابل7723
160محمدصالح میردامادیقزوين7722
161محمدحسین آهی اندیبابل7721
162رضا انصاریبوشهر7720
163نگار حیدریشهركرد7719
164سیدسعید ناصریپاوه7716
165مولود برخوری مهنیجيرفت7713
166احسان مداح زادهيزد7713
167احسان محمدی برنجستانکیساري7709
168زهرا یزدانیاصفهان7705
169امیرحسین مهرپویاتهران7703
170زهرا ملاییدولت آباد7702
171محمدرضا ترجمانسنندج7699
172ماهان غلامیكرمانشاه7699
173علی امامی میبدیميبد7699
174مبینا محمدپور روشنبهنمير7698
175رضا یوسفوندخرم آباد7696
176رهام صفویانگچساران7696
177عرفان بهروزتبريز7694
178الهام جوادیاناسلام‌شهر7692
179محمد رحمانیانجهرم7690
180سپهر شهریاری رادشيراز7689
181پویا چراغ زاده صومعه سرائیرشت7686
182مهران رفیعیرضوانشهر7686
183محمدرضا پادوئی نوش آبادیكاشان7686
184محمدصادق صادقیكاشمر7685
185کیمیا سیاه زادهآمل7681
186زینب امینی فضلتبريز7681
187حمیدرضا حسنی پورخنج7681
188ساناز سیف نژادبهارستان7676
189علی ستاریاناصفهان7676
190ایمان امانیبجنورد7674
191شهلا زمانیفيروزآباد7673
192غلامرضا شیرینیتبريز7673
193سیدروزبه بطحانیاصفهان7670
194رضا میربیک سبزواریخرم آباد7668
195امیررضا غنمیتنكابن7668
196سیدمصطفی حسینی کالجنور7667
197شاهو بدریسنندج7666
198علیرضا عسگریان تنكابن7665
199سیدکاظم مرکبینيشابور7665
200حافظ یدی سوخته کلائیقائم شهر7664
201صبا آقاجانیتبريز7664