نفرات برتر در آزمون 3 دی 1395

اسامی نفرات برتر آزمون های قلم چی

نام دانش آموزنام شهرترازکارنامه
1یاسمن میربابل8415
2محسن نیکوئیيزد8403
3ارسلان یزدچیتبريز8377
4امیر رضا مرادینيشابور8234
5سید محمد سجادیتهران8224
6خشایار فرشیدیاهواز8186
7فربد سمنانیسمنان8167
8رضا موسی پسندیتنكابن8151
9پریا بختیاریكرمانشاه8150
10سهند اسلامیتبريز8123
11علی صنایع عباسیلاهيجان8121
12امیررضا پاشاپور یگانهتهران8111
13امیرحسین قاسمی نژاد رائینیسيرجان8109
14محمدرضا نادریبابل8106
15بردیا ضمیریشيراز8093
16محمدمهدی سیدی سرحدجيرفت8078
17علی ظهرابیكرمانشاه8071
18محمد صالحی شادکامیيزد8070
19 شکیبا رحیمیاصفهان8055
20نیکو بیاننيشابور8047
21نوید الماسیتهران8040
22عماد رومیانیخرم آباد8034
23علی اخوان سلطان آباداردبيل8032
24سید پارسا جمالیانهمدان8030
25مهدی شفیعیاردبيل8023
26سارا گوهر گرانبهاتبريز8019
27سجاد قربانی لیما کش پوركلاچاي8019
28ماجده یعقوبیرشت8019
29پارسا غفاری مهرتبريز8018
30سید قاسم قاسمیانشيراز8018
31علی کوه بندیقزوين8017
32محمدصادق جعفرپورمشهد8008
33نریمان نادریساري8007
34هانیه ملکیهمدان8006
35مهرداد خواجویمشهد8006
36مارال سرگلزائی مقدمشيراز8002
37غزاله بقایی شیوابابلسر7990
38رضا فدعمیماه شهر7987
39ندا مهدیزادهقره‌ضياءالدين7985
40امیرصدرا زنگوئیبيرجند7982
41امیرمهدی کریمیكرمانشاه7978
42محمد سرگل زائی مقدمشيراز7975
43آریا بهزادیخرم آباد7972
44سید عرفان رضویشيراز7971
45فریما صفریفيروزآباد7968
46سیدعلی محمد میردهقان بنادکیيزد7960
47پوریا بحیراییايلام7954
48مریم زارعشيراز7952
49پدرام قلعه شاخانیكرمانشاه7947
50سارا ریاحیفرخ شهر7944
51رضا ستارپوراهر7941
52کسری اکبری دادامحلهچالوس7935
53علی قادریبيرجند7935
54آرمین عطاراهواز7934
55علی رضویاصفهان7934
56امیر غنی زاده سفیده خوانتبريز7925
57فهیم رمضانیمريوان7925
58امیر علی برخورداریونتهران7924
59امیرحسین خردمندشاهين شهر7922
60آیدا محمدیتهران7922
61حانیه یوسفیانتهران7918
62مهدی امامیشيراز7915
63محمد عبادیتهران7913
64سینا خیاطیانبندرعباس7911
65زهرا ربیعیاصفهان7908
66زهره معصومیشهربابك7901
67سید سحاب اعرابیتهران7900
68علی رضایی کوخدانشيراز7898
69محمد رضا محمدیكرج7898
70مریم احمدیانطبس7895
71محمدرضا کریمی نمچجيرفت7889
72مبینا تقوای نخجیریلاهيجان7888
73امید قیطاسیبندرعباس7883
74ستاره صالحیقزوين7881
75شیرین یعقوب پوربروجرد7874
76علی مرشدورامين7874
77آرین فرامرزیسبزوار7872
78رضا حسن آبادیمشهد7872
79آبتین مظهریاردبيل7868
80رضا حسن پورشيراز7868
81محمدرضا دانشمندیمرودشت7865
82امیرحسین قویدل سردصحراتبريز7864
83سوگل علی کرمیقزوين7864
84سیدعلی نبوی زادهشيراز7863
85کامیاب شهریوراهواز7863
86امیر مسعود رعیتی دماوندیبابل7862
87کیارش خلخالیساري7859
88نگین رحیمیياسوج7858
89مسعود امدادی حوراردبيل7855
90حسین اکبرنتاج بیشهبابل7854
91فرنوش علی محمدیاراك7850
92محمود گرجی زادبهشهر7849
93مهدی کرمیهمدان7849
94محمد فواد دهقانی فیروزآبادیميبد7849
95سیدرضا سالاری کیاشيراز7848
96محمدامین عطائینهاوند7847
97کیارش سلطانیاصفهان7847
98حانیه امام دوست مبارکیملكان7846
99امیررضا نعمتی دگرماندرقاردبيل7845
100مجید امجدیانكرمانشاه7843
101امیر محمد شرفیخرم آباد7836
102حسن عابدینیاصفهان7831
103سید پارسا جمالیساري7828
104سیدمحمدجواد موسویبهارستان7827
105آرمین دوست پرستنيشابور7825
106علیرضا جهانیعشق آباد7824
107کوثر فلاح پور کوتنائیقائم شهر7823
108پدرام پشم فروش زادهاهواز7822
109باربد محمدحسین پوربوشهر7822
110عرفان خسرویاصفهان7821
111پریسا فلاح تفتیيزد7820
112نگار شریفیاقليد7819
113هومن پور بالای لنگرودیلاهيجان7815
114هومان کامرانشيراز7813
115پویا یونسی کوتنائیساري7809
116امیرعلی رستمینور7809
117مریم پاشازادهتهران7808
118آیسان ولی نژادقره‌ضياءالدين7807
119سیداسماعیل موسویزرين شهر7807
120مهدی علی پورآمل7803
121رضا اعظمیهمدان7795
122سیدحمیدرضا محمدیياسوج7787
123سیده ریحانه حسینی مهرابهر7779
124حمیدرضا فیضیتبريز7778
125یاسین علی پورنقده7777
126ماکان ضیافتیهمدان7777
127حسین حامدیمراغه7776
128محمدرضا چراغیشيراز7775
129سیدوالا سبطمشهد7772
130حامد حمیدیاروميه7769
131محمد رضا کیانیبوشهر7768
132فاطمه جلیلوندزنجان7765
133ژاله نهاوندیبابلسر7765
134روزبه تواناییتهران7764
135سجاد صادق پورگناباد7757
136امیرحسین جهانی چگنیخرم آباد7755
137عارفه کبیرزاده نجف آبادینجف آباد7754
138سینا مرادیكرمانشاه7753
139امیر جعفریفومن7751
140ثمین عباس پوراهر7751
141صادق مظاهری تهرانیاصفهان7751
142پارسیا نوری میرطاهریكرمانشاه7742
143پویا عینیهمدان7742
144رامین قنبر نیاتربت حيدريه7742
145امیرحسین کلهریهمدان7738
146رضا سیروسكرج7738
147سارینا شربت خوریگرگان7737
148علیرضا بهروزقوچان7736
149ارسلان بایبوردیتبريز7736
150امیر حسین تقویملاير7735
151ماهان نقویقائم شهر7735
152مهدی روانخواهياسوج7734
153یاسمن زرین فراراك7727
154زینب آخوندی خبریيزد7727
155مهدی بذرافشانشيراز7726
156ابوالحسن احسنی فربم7723
157سجاد اصغرنژاد سرائیبابل7723
158محمدصالح میردامادیقزوين7722
159محمدحسین آهی اندیبابل7721
160رضا انصاریبوشهر7720
161نگار حیدریشهركرد7719
162سیدسعید ناصریپاوه7716
163مولود برخوری مهنیجيرفت7713
164احسان مداح زادهيزد7713
165احسان محمدی برنجستانکیساري7709
166زهرا یزدانیاصفهان7705
167امیرحسین مهرپویاتهران7703
168زهرا ملاییدولت آباد7702
169محمدرضا ترجمانسنندج7699
170ماهان غلامیكرمانشاه7699
171علی امامی میبدیميبد7699
172مبینا محمدپور روشنبهنمير7698
173رضا یوسفوندخرم آباد7696
174رهام صفویانگچساران7696
175عرفان بهروزتبريز7694
176الهام جوادیاناسلام‌شهر7692
177محمد رحمانیانجهرم7690
178سپهر شهریاری رادشيراز7689
179پویا چراغ زاده صومعه سرائیرشت7686
180مهران رفیعیرضوانشهر7686
181محمدرضا پادوئی نوش آبادیكاشان7686
182محمدصادق صادقیكاشمر7685
183کیمیا سیاه زادهآمل7681
184زینب امینی فضلتبريز7681
185حمیدرضا حسنی پورخنج7681
186ساناز سیف نژادبهارستان7676
187علی ستاریاناصفهان7676
188ایمان امانیبجنورد7674
189شهلا زمانیفيروزآباد7673
190غلامرضا شیرینیتبريز7673
191سیدروزبه بطحانیاصفهان7670
192رضا میربیک سبزواریخرم آباد7668
193امیررضا غنمیتنكابن7668
194سیدمصطفی حسینی کالجنور7667
195شاهو بدریسنندج7666
196علیرضا عسگریان تنكابن7665
197سیدکاظم مرکبینيشابور7665
198حافظ یدی سوخته کلائیقائم شهر7664
199صبا آقاجانیتبريز7664