برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .

1000 دانش آموز برتر کنکور


در خرداد ماه امسال 1000 دانش آموز برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اند1000 دانش آموز برتر امسال از کدام شهرها هستند ؟

معمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر شهر مشهد
ریاضی
تجربی
انسانی
متین خواجوی
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7798
سابقه کانونی
مژگان حسین زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7805
سابقه کانونی
محمدامین جابری مفرد
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7632
سابقه کانونی
نگین خطیب زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7453
سابقه کانونی
سید محمد علوی مقدم
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8220
رتبه کشوری : 6
سابقه کانونی
فواد باغستانی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7505
سابقه کانونی
سیدوحید سیدمحمدی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7637
سابقه کانونی
بردیا صفایی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7688
سابقه کانونی
حکیمه قدیری حکیم
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7486
سابقه کانونی
علی رشتی باف
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7366
سابقه کانونی
سیدمجتبی جوادی
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7440
سابقه کانونی
فاطمه اقبالی خور
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7035
سابقه کانونی
مهدی حسن زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7675
سابقه کانونی
فرناد محمدخان سرتیپ
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7481
سابقه کانونی
رکسانا نخعی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7417
سابقه کانونی
زهرا پرتوی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7024
سابقه کانونی
سیده فایزه هاشمی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7159
سابقه کانونی
محمدرضا جعفرزاده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7693
رتبه کشوری : 13
سابقه کانونی
رحیم غلامی
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7547
سابقه کانونی
سیدامیرحسین منصوریان
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7363
سابقه کانونی
مهدی رباطی
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7331
سابقه کانونی
علیرضا کاظمی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7240
سابقه کانونی
محمدرضا غمخوار
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7317
سابقه کانونی
مهدیه هادی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7305
سابقه کانونی
محمد منصوری
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7134
سابقه کانونی
سیدعلی علوی مقدم
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7099
سابقه کانونی
پارسا اسدی
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7231
سابقه کانونی
مسعود فرمانی
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7063
سابقه کانونی
سیدصدرا درویشی
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7060
سابقه کانونی
امیرحسین صفاتی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7068
سابقه کانونی
آریا آبیلی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7056
سابقه کانونی