کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
 • اخبار
 • علم ، دانش و آموزش
 • دبيرستاني ها و راهنمايي ها
 • مشاوره
 • کنکور سراسري و آزاد 91
 • کلکسيون روش هاي مطالعه
 • هنرستاني ها
 • مادرها و پدرها بخوانند
 • دبستاني ها
 • آشنايي با رشته ها
 • فن آوري ، کامپيوتر و موبایل
 • پزشکي و سلامت
 • خواندني ها و ديدني ها
 • ورزش
 • روانشناسي و روش هاي يادگيری
 • انيميشن هاي آموزشي
 • دام هاي آموزشي
 • جمع بندي کنکور 92
 • کنکور سراسري 92
 • معرفي رشته ها با رتبه هاي برتر
 • کارشناسي ارشد
 • رتبه هاي برتر کنکور و سخت
 • کنکوري ها
 • رسانه هاي کانون
 • لینک های مهم سایت
 • فیلم های 3 دقیقه ای
 • صفحه شخصی پشتیبان
 • کتاب های کانون
جستجوی سریع پشتیبان
 1000 دانش آموز برتر
 1000 دانش آموز برتر
تعداد بازدید :92991
دانش آموزان گرامی :

توجه داشته باشید دانش آموزان برتر گروه پیش دانشگاهی و کنکوری ها بر اساس نتایج آن ها در آزمون های کانون تا اردیبهشت 92 انتخاب شده اند

بر این اساس پیشنهاد می کنیم مقاله پژوهشی : یک خبر خوب برای کنکوری ها : رتبه ها در دوران جمع بندی جا به جا می شوند

را مطالعه کنید .

دانش آموزان برتر شهر مشهد
ریاضیتجربیانسانی
صدرا تفقدى جامى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :8155
اميرعلى اصغرى
مشهد
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7949
پرديس اوليازاده
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :8170
سيدمحمدحسن معلم
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7873
مرتضى خواجه ايم
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7854
رضا بهمن بيجارى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7728
ياشار زرين زاده
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7704
فاطمه حميدزاده
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7794
محمدرضا تربتى مقدم محمدآباد
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7760
فرناز محمديان
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7477
ميلاد فرجاد نسب
مشهد
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7697
فائزه قاسمى على آبادى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7660
مهلا رضايى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7744
فاطمه جوامع قزوينى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7640
بهناز شيد عنبرانى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7348
سينا موحدى على آبادى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7676
رضا ندرى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7642
زهرا كوثرى
مشهد
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7497
فائزه موحديان
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7562
محسن واحديان عظيمى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7193
سيد على ناصرى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7712
منا رزمى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7530
زهرا نمازى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7258
سجاد ثاقب دوست
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7313
جلال فطرتى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7273
محمدصادق صابريان
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7573
محمد جهانى
مشهد
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7535
سيدعليرضا خادم باشى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7312
عليرضا قدسى
مشهد
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7278
نويد رضا كيوانى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7193
على شعارابوذرى
مشهد
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7507
سيدعادل احمدى حسينى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7566
نيما نبوى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7257
پرستو اثنى عشرى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7381
سيدحسن ساقى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7046
على حسن دخت
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7361
رومينا اخوان سلمانى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7454
محمدسهيل جوزانى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7358
نفيسه موسوى بزاز
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7073
محمد تاجيك
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :6826
سيدمهدى كاشف
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7416
سيد مهران ميدانى
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7419
اميرضا جوشنى نوقابى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7330
محمد صالحى پور
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7215
جواد نگاريانى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7144
سينا رستگارمقدم
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :7421
مازيار شهرى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7416
ميثم لطفى
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7419
سمانه شايسته
مشهد
ازچهارم دبيرستان
میانگین تراز :6962
نيلوفر باقريان
مشهد
ازسوم دبيرستان
میانگین تراز :7347
 1000 دانش آموز برتر