برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .

1000 دانش آموز برتر کنکور


در خرداد ماه امسال 1000 دانش آموز برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اند1000 دانش آموز برتر امسال از کدام شهرها هستند ؟

معمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر شهر مشهد
ریاضی
تجربی
انسانی
متين خواجوى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7807
سابقه کانونی
مژگان حسين زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7789
سابقه کانونی
محمدامين جابرى مفرد
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7626
سابقه کانونی
نگين خطيب زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7453
سابقه کانونی
سيد محمد علوى مقدم
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8225
سابقه کانونی
فواد باغستانى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7514
سابقه کانونی
سيدوحيد سيدمحمدى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7637
سابقه کانونی
برديا صفايى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7721
سابقه کانونی
حكيمه قديرى حكيم
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7486
سابقه کانونی
على رشتى باف
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7351
سابقه کانونی
سيدمجتبى جوادى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7400
سابقه کانونی
فاطمه اقبالى خور
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7037
سابقه کانونی
مهدى حسن زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7667
سابقه کانونی
فرناد محمدخان سرتيپ
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7481
سابقه کانونی
ركسانا نخعى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7417
سابقه کانونی
زهرا پرتوى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7024
سابقه کانونی
سيده فائزه هاشمى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7139
سابقه کانونی
محمدرضا جعفرزاده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7683
سابقه کانونی
رحيم غلامى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7542
سابقه کانونی
سيداميرحسين منصوريان
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7363
سابقه کانونی
مهدى رباطى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7325
سابقه کانونی
عليرضا كاظمى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7240
سابقه کانونی
محمدرضا غمخوار
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7298
سابقه کانونی
مهديه هادى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7312
سابقه کانونی
محمد منصورى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7134
سابقه کانونی
سيدعلى علوى مقدم
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7113
سابقه کانونی
پارسا اسدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7231
سابقه کانونی
مسعود فرمانى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7071
سابقه کانونی
سيدصدرا درويشى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7078
سابقه کانونی
اميرحسين صفاتى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7071
سابقه کانونی
آريا آبيلى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7041
سابقه کانونی
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید