برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .

1000 دانش آموز برتر کنکور


در خرداد ماه امسال 1000 دانش آموز برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اند1000 دانش آموز برتر امسال از کدام شهرها هستند ؟

معمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر شهر مشهد
ریاضی
تجربی
انسانی
متين خواجوى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7798
سابقه کانونی
مژگان حسين زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7805
سابقه کانونی
محمدامين جابرى مفرد
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7632
سابقه کانونی
نگين خطيب زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7453
سابقه کانونی
سيد محمد علوى مقدم
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8220
رتبه کشوری : 6
سابقه کانونی
فواد باغستانى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7505
سابقه کانونی
سيدوحيد سيدمحمدى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7637
سابقه کانونی
برديا صفايى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7688
سابقه کانونی
حكيمه قديرى حكيم
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7486
سابقه کانونی
على رشتى باف
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7366
سابقه کانونی
سيدمجتبى جوادى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7440
سابقه کانونی
فاطمه اقبالى خور
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7035
سابقه کانونی
مهدى حسن زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7675
سابقه کانونی
فرناد محمدخان سرتيپ
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7481
سابقه کانونی
ركسانا نخعى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7417
سابقه کانونی
زهرا پرتوى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7024
سابقه کانونی
سيده فائزه هاشمى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7159
سابقه کانونی
محمدرضا جعفرزاده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7693
رتبه کشوری : 13
سابقه کانونی
رحيم غلامى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7547
سابقه کانونی
سيداميرحسين منصوريان
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7363
سابقه کانونی
مهدى رباطى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7331
سابقه کانونی
عليرضا كاظمى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7240
سابقه کانونی
محمدرضا غمخوار
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7317
سابقه کانونی
مهديه هادى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7305
سابقه کانونی
محمد منصورى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7134
سابقه کانونی
سيدعلى علوى مقدم
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7099
سابقه کانونی
پارسا اسدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7231
سابقه کانونی
مسعود فرمانى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7063
سابقه کانونی
سيدصدرا درويشى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7060
سابقه کانونی
اميرحسين صفاتى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7068
سابقه کانونی
آريا آبيلى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7056
سابقه کانونی
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید