1000 دانش آموز برتر کنکور
تعداد بازدید :

برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .

دانش آموزان گرامی :

در خرداد ماه امسال 1000دانش آموز برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اند
رتبه های کنکور این دانش آموزان پس از مشخص شدن نتایج کنکور 94 اعلام خواهد شد .

1000 دانش آموز برتر امسال از کدام شهرها هستند ؟

معمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر شهر مشهد
ریاضی
تجربی
انسانی
مهسا باستان خواه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8104
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
سيدمحمدصالح ميرشرقى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7885
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
پونه سلمانيان
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7794
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
فاطمه اسدى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7721
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
سعيد زاهد
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7645
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مبين غلامى نژاد
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7669
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
وحيد صديقى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7722
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
سيد مرتضى مجتبوى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7701
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مجيد حميدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7655
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محمدمعين شيرزاد
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7599
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
شهلا شوقى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7626
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
زهرا حامد غفارى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7537
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
ابوالفضل مظفرى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7549
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
حميد هاشمى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7589
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
فرزين ناصرى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7544
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
نصيبه اسفنديارى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7454
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
بهناز عربى خوان
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7297
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
نازنين اكاتى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7285
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
رسول اخوان مهدوى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7470
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
فهيمه طلوعى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7450
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محمدجواد باهنر
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7471
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
اميرمحمود احمدزاده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7448
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
ليلا شمس
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7247
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
ميلاد جلاليان ابراهيمى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7118
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
سيدمرتضى ملايكه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7412
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محمدرضا طيرانيان حسينى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7440
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
سيدسعيد مهدى زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7385
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محسن على دوست
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7256
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محمد عبدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7074
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محمدرضا خواجوى كرمانى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7031
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
ابوالفضل چنگيزى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7480
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
عليرضا صدقى
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7474
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مهلا اسدى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7359
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
ليلا رنگ آميز طوسى
مشهد
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7051
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مژگان شيربچه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7048
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مهدى پيرايش
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7313
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محمدرضا گزمه
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7350
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
الهه بخشى ازغندى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7050
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
حانيه محمودى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7076
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
سجاد واحدى فر
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7380
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مرضيه رضائى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7373
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
محمد حسين دامنكشان
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6990
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
كوثر فخر توكلى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6907
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
امين ستوده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7382
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
رضا قانع
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7509
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
سيدعلى موسوى جزايرى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6843
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
الهام حسين زاده
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6774
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
كيميا هاديان حقيقى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7357
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مهرانه غزالى فرد
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7306
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
آزاده كبيرى
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :6726
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
مريم سميعى
مشهد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :6671
رتبه کنکور : ...
سابقه کانونی
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید
ثبت نام اینترنتی