برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .

1000 دانش آموز برتر کنکور


در خرداد ماه امسال 1000 دانش آموز برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اند1000 دانش آموز برتر امسال از کدام شهرها هستند ؟

معمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر سال 95
ریاضی
تجربی
انسانی
فراز فرح وش
تبريز
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8437
رتبه کشوری : 5
سابقه کانونی
سروش باسلی زاده
همدان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8327
رتبه کشوری : 12
سابقه کانونی
محمد امین روان بخش
تربت حيدريه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8299
رتبه کشوری : 2
سابقه کانونی
مهتا ستاریان
ملكان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8283
رتبه کشوری : 5
سابقه کانونی
سید محمد علوی مقدم
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8220
رتبه کشوری : 6
سابقه کانونی
زهرا اسماعیلی
زرند
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7916
سابقه کانونی
هانیه آزاد
آران و بيدگل
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8353
سابقه کانونی
محمد معصومی
قروه درجزين
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8135
سابقه کانونی
حامد قرآنی
مرند
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8189
سابقه کانونی
فاطمه بذرافشان
زاهدان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8155
رتبه کشوری : 17
سابقه کانونی
حانیه مولوی
بيرجند
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7926
سابقه کانونی
فاطمه شمس الدینی لری
كرمان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7923
سابقه کانونی
سیدعلیرضا سمیعی گلیان
شيروان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8166
رتبه کشوری : 10
سابقه کانونی
ارمین شفیعی سروستانی
شيراز
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8043
سابقه کانونی
سیدمحمد قوام
بجنورد
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :8154
رتبه کشوری : 13
سابقه کانونی
محمدجواد براتی مقدم
شيروان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8139
رتبه کشوری : 14
سابقه کانونی
میلاد نقشی حیدرانلو
اروميه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7881
سابقه کانونی
مریم بوستان فتح آبادی
كرمان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7944
رتبه کشوری : 17
سابقه کانونی
حسین مقدس
سيرجان
9 سال عضو کانون
از چهارم دبستان
میانگین تراز :8109
رتبه کشوری : 4
سابقه کانونی
کوشا جافریان
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8157
رتبه کشوری : 3
سابقه کانونی
سهیل محمدی
شيراز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8199
رتبه کشوری : 3
سابقه کانونی
نسترن سادات حسینی
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8088
رتبه کشوری : 11
سابقه کانونی
فایزه اسماعیلی
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7664
سابقه کانونی
سجاد قاسمی
قم
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8013
سابقه کانونی
محمدرضا صالحی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8020
رتبه کشوری : 9
سابقه کانونی
محمدحسن خواجه دهی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8207
سابقه کانونی
پارسا سیفی
نور
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8217
رتبه کشوری : 10
سابقه کانونی
میلاد عسکری
بيرجند
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8128
سابقه کانونی
کوثر امینی
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7719
سابقه کانونی
جواد طلایی
بندپي
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7746
سابقه کانونی
حمیدرضا علیخانی کشکک
چالوس
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8047
سابقه کانونی
صبا چرمی مطلق
تبريز
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :8141
رتبه کشوری : 16
سابقه کانونی
رضا نظامیان پور
داراب
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8101
سابقه کانونی
حسین نظری ابادی
كرمانشاه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8108
سابقه کانونی
ستاره علی جانیان
زنجان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7899
سابقه کانونی
فاطمه حسن نژاد
تهران
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7963
سابقه کانونی
محمد صادقی کلیشادی
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8049
سابقه کانونی
سینا معمر
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8184
سابقه کانونی
محمد احمدی
تربت جام
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8047
رتبه کشوری : 1
سابقه کانونی
روزبه درویشی
كرمانشاه
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8121
سابقه کانونی
پژمان توفیقی اصل
دهدشت
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :7763
سابقه کانونی
محمدعلی خطیبی بایگی
تربت حيدريه
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7635
سابقه کانونی
سارا ساداتی
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8059
رتبه کشوری : 11
سابقه کانونی
علیرضا حبیبی
فرخ شهر
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7968
سابقه کانونی
میعاد مختاری کرچگانی
اصفهان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8140
سابقه کانونی
پارسا خلفی
اردبيل
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8086
رتبه کشوری : 4
سابقه کانونی
زهرا فامینی نژاد همدانی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7675
سابقه کانونی
فریبا شاعفی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7823
سابقه کانونی
امیر محمد یعقوبیان زاده سردرودی
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8013
سابقه کانونی
مرتضی علیخانی
ساوه
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :7996
رتبه کشوری : 20
سابقه کانونی
فاطمه نوذری میرارکلایی
قائم شهر
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7979
رتبه کشوری : 16
سابقه کانونی
ماهان بابا احمدی
اهواز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8072
سابقه کانونی
احسان باقری
عشق آباد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7601
سابقه کانونی
الهام پوریزدان
بهبهان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7756
سابقه کانونی
طاها انتصاری
تبريز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8042
سابقه کانونی
مجتبی حسین پور چوبی
بابل
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8037
سابقه کانونی
صدرا اشرفی
رشت
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7940
سابقه کانونی
نازنین رحیم دوست
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8157
سابقه کانونی
فاطمه نقادیان مقدم
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7694
سابقه کانونی
محمدامین فروهش تهرانی
تهران
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7702
سابقه کانونی
مصطفی رحمانیان
جهرم
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7960
سابقه کانونی
گل آرا احمدی آذر
اروميه
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7990
سابقه کانونی
کیمیا بقایی
شيراز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8034
سابقه کانونی
نازآفرین سمیرانی نژاد
شيراز
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7956
سابقه کانونی
پرتو ایزدی دهکردی
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7601
سابقه کانونی
مهدی یعقوبیان
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7786
سابقه کانونی
مهراب بیگ زاده
همدان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7999
رتبه کشوری : 14
سابقه کانونی
محمد زنگویی
گناباد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7902
سابقه کانونی
سمیه رادنیا
بيرجند
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8019
رتبه کشوری : 20
سابقه کانونی
سروش فرهنگیان
شيراز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8051
رتبه کشوری : 15
سابقه کانونی
مرضیه فایزی نسب
قم
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7584
سابقه کانونی
سپهر مرادی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7741
سابقه کانونی
نوید دژبرد
ساري
6 سال عضو کانون
از دوم راهنمايي
میانگین تراز :8035
سابقه کانونی
علی سلمانی
تبريز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8021
سابقه کانونی
محمدعلی سلیمی
شيراز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7983
سابقه کانونی
اسفندیار طاهری
تربت جام
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7946
سابقه کانونی
سعیده قاسمیان
شهربابك
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7663
سابقه کانونی
محمد ابراهیم مازنی
رباط كريم
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7641
سابقه کانونی
مهران حسین زاده
بيرجند
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7889
سابقه کانونی
یاسمین اسماعیلی
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8040
سابقه کانونی
مهدی گوروانی
تبريز
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8015
سابقه کانونی
مرتضی فاتحی زردآلو
اردبيل
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8098
سابقه کانونی
موسی اکبری
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7654
سابقه کانونی
فاطمه خالصی
جيرفت
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7755
سابقه کانونی
آیدا رمضانی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7997
سابقه کانونی
احمد آقاپوربناب
بناب
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7813
سابقه کانونی
محمد امین پارسایی
ساري
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :8060
سابقه کانونی
آرمین گلچین
تبريز
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :8164
رتبه کشوری : 7
سابقه کانونی
هاجر سلیمانی هونی
جيرفت
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7524
سابقه کانونی
محدثه پیوندی بلدی
كاشان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7699
سابقه کانونی
سیده ارغوان زیبایی
تهران
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7874
سابقه کانونی
آرمان حفیظی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7924
سابقه کانونی
کیمیا دانشور
تهران
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7991
سابقه کانونی
مهدی آقابابایی
بابل
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8017
سابقه کانونی
نرگس سادات خداشناس
قم
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7702
سابقه کانونی
فاطمه عباسیان
دامغان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7537
سابقه کانونی
امیرمحمد فرزانه
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :8021
رتبه کشوری : 2
سابقه کانونی
رضا رمضان پور
لاهيجان
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :7841
رتبه کشوری : 19
سابقه کانونی
یاسمن فضلی
نيشابور
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7939
سابقه کانونی
شیرین حسن پور
مشكين شهر
10 سال عضو کانون
از سوم دبستان
میانگین تراز :7892
سابقه کانونی
مصطفی زارع
مرودشت
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7612
سابقه کانونی
محمد پور شمسیان
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7379
سابقه کانونی
متین خواجوی
مشهد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7798
سابقه کانونی
امیر علی محمد حسینی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7925
رتبه کشوری : 6
سابقه کانونی
محمد انصاری نسب
خرم آباد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7935
سابقه کانونی
پرهام اسکندرزاده
شيراز
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8041
سابقه کانونی
فاطمه املح زاده
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7556
سابقه کانونی
فاطمه ابوالی
گرمسار
6 سال عضو کانون
از دوم راهنمايي
میانگین تراز :7457
سابقه کانونی
سیدامیرمحمد حسینی نوید
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7885
سابقه کانونی
سارا محمدی
تهران
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7773
سابقه کانونی
یاسمن عالی خانی
خرم آباد
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7944
سابقه کانونی
حسین قاسم پور
آمل
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7974
سابقه کانونی
محدثه امیری محمدآبادی
ميبد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7588
سابقه کانونی
ابوالفضل بقایی نایینی
يزد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7515
سابقه کانونی
مژگان حسین زاده
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7805
سابقه کانونی
علیرضا تابش
شيراز
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7841
سابقه کانونی
سیده زهرا سیدیان پوستکلا
بندپي
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7922
سابقه کانونی
انیسه یونسی
همدان
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7899
سابقه کانونی
میثم غلامی ناصرآبادی
يزد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7458
سابقه کانونی
احمد عبدی
ديواندره
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7603
سابقه کانونی
سیده پریسا موسوی
ماه شهر
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7738
سابقه کانونی
محمدنبی زارع هرفته
يزد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7837
سابقه کانونی
امیرحسین نظری آهنگرکلایی
قائم شهر
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7917
سابقه کانونی
شقایق بناوند
ياسوج
9 سال عضو کانون
از چهارم دبستان
میانگین تراز :7827
رتبه کشوری : 12
سابقه کانونی
نازنین سنگستانی
همدان
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7613
سابقه کانونی
مهدی جهان نژادی
خرم آباد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7495
سابقه کانونی
مریم کریمی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7856
سابقه کانونی
علی عدالتی
كاشان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7759
سابقه کانونی
زینب شریف حسن
تنكابن
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7922
سابقه کانونی
سیدسعید میرموسوی
قم
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :8014
سابقه کانونی
شادی نصر
زنجان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7592
سابقه کانونی
علی رضا رضایی شورکی
ميبد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7495
سابقه کانونی
علی اکبر غیوری ثالث
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7854
سابقه کانونی
امیرحسین کاظمی پوراشکذری
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7694
سابقه کانونی
راضیه شمسی پور
شهركرد
3 سال عضو کانون
از دوم دبيرستان
میانگین تراز :7886
سابقه کانونی
محمدرضا پازکی
زنجان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7893
سابقه کانونی
زهرا کریمی
شهركرد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7527
سابقه کانونی
فواد باغستانی
مشهد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7505
سابقه کانونی
علیرضا شیرزاد
فريدون كنار
4 سال عضو کانون
از اول دبيرستان
میانگین تراز :7764
سابقه کانونی
سید علی حسینی سنگ چی
بابل
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7776
سابقه کانونی
مسعود جعفری نسب
يزد
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7913
سابقه کانونی
محمد امین پور خنجر
بهبهان
8 سال عضو کانون
از پنجم دبستان
میانگین تراز :7864
سابقه کانونی
فاطمه شاهسواری
شاهرود
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7568
سابقه کانونی
رحیمه قره داغی
ملارد
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7409
سابقه کانونی
آی سا ایمانی
تبريز
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7808
سابقه کانونی
محمدمهدی مرادی
بهارستان
5 سال عضو کانون
از سوم راهنمايي
میانگین تراز :7638
سابقه کانونی
الهام آقاجانی عالی زمینی
بابل
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7881
سابقه کانونی
محمد امین عمرانی
تهران
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7778
سابقه کانونی
فرزانه کجوری
اصفهان
1 سال عضو کانون
از چهارم دبيرستان
میانگین تراز :7610
سابقه کانونی
سیدعرفان اسلامی
بيرجند
2 سال عضو کانون
از سوم دبيرستان
میانگین تراز :7446
سابقه کانونی