برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .در خرداد ماه امسال دانش آموزان برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اندمعمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر سال 97
ریاضی
تجربی
انسانی
علیرضا شاطری
بابلسر
3 سال از دهم
میانگین تراز :8479
رتبه کشوری : 1
رتبه منطقه دو : 1
سابقه کانونی
محمدرضا اسکندری
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8459
رتبه کشوری : 4

سابقه کانونی
عرفان آبادیفرد
تبريز
5 سال از هشتم
میانگین تراز :8162
رتبه کشوری : 3
رتبه منطقه یک : 1
سابقه کانونی
پریا ولیزاده ایلخچی
تبريز
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8161
رتبه کشوری : 10
رتبه منطقه یک : 4
سابقه کانونی
طنین زاهدی کیا
اصفهان
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8329
رتبه کشوری : 2
رتبه منطقه یک : 2
سابقه کانونی
امیر عباسی
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :8100
رتبه کشوری : 20
رتبه منطقه یک : 16
سابقه کانونی
حسن اسماعیلی
اصفهان
4 سال از نهم
میانگین تراز :8418
رتبه منطقه یک : 27
سابقه کانونی
محمدصادق کشاورزی
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :8415
رتبه کشوری : 2

سابقه کانونی
امیرضا براتی
قوچان
4 سال از نهم
میانگین تراز :8127
رتبه کشوری : 1
رتبه منطقه دو : 1
سابقه کانونی
امیررضا صدریکتا
كرج
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8108
رتبه کشوری : 4
رتبه منطقه دو : 3
سابقه کانونی
صبا مکانی بناب
تبريز
4 سال از نهم
میانگین تراز :8055
رتبه منطقه یک : 33
سابقه کانونی
فرنوش فخار
كاشان
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8096
رتبه کشوری : 4
رتبه منطقه دو : 1
سابقه کانونی
امیررضا وظیفه
تهران
5 سال از هشتم
میانگین تراز :8332
رتبه کشوری : 12
رتبه منطقه یک : 5
سابقه کانونی
امیر حسین استقامت
يزد
7 سال از ششم دبستان
میانگین تراز :8305
رتبه کشوری : 8
رتبه منطقه دو : 4
سابقه کانونی
مهدی پورحسین
تبريز
4 سال از نهم
میانگین تراز :8116
رتبه منطقه یک : 12
سابقه کانونی
سارا کمالی زنوزی
تبريز
5 سال از هشتم
میانگین تراز :8091
رتبه کشوری : 5
رتبه منطقه یک : 2
سابقه کانونی
مهدی چهرقانی
قم
3 سال از دهم
میانگین تراز :8017
رتبه منطقه دو : 51
سابقه کانونی
احمد الکاتب
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8076
رتبه کشوری : 11
رتبه منطقه یک : 8
سابقه کانونی
محمدمهدی جراحی
اصفهان
3 سال از دهم
میانگین تراز :8298
رتبه کشوری : 14
رتبه منطقه یک : 7
سابقه کانونی
نگین جعفری نوده
تبريز
3 سال از دهم
میانگین تراز :8272
رتبه منطقه یک : 20
سابقه کانونی
محمدمعین شریعت نیا
نيشابور
3 سال از دهم
میانگین تراز :8043
رتبه منطقه دو : 39
سابقه کانونی
سیده یاسمین موسوی سعید
كرمان
3 سال از دهم
میانگین تراز :8013
رتبه کشوری : 11
رتبه منطقه دو : 6
سابقه کانونی
علیرضا غلامی
نور
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7945
رتبه منطقه دو : 26
سابقه کانونی
عبدالله رییسی
سراوان
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7918
رتبه منطقه سه : 2
سابقه کانونی
علی سالارحسینی
بندرعباس
7 سال از ششم دبستان
میانگین تراز :8260
رتبه کشوری : 7
رتبه منطقه دو : 3
سابقه کانونی
بهار رادمهر
قم
4 سال از نهم
میانگین تراز :8194
رتبه کشوری : 3
رتبه منطقه دو : 2
سابقه کانونی
امیرحسین زارع
بيرجند
4 سال از نهم
میانگین تراز :7989
رتبه کشوری : 7
رتبه ايثارگر-5% : 1
سابقه کانونی
صدرا بهروزیه
تبريز
5 سال از هشتم
میانگین تراز :8015
رتبه کشوری : 16
رتبه منطقه یک : 6
سابقه کانونی
غزاله رضوانی
اسلام‌شهر
6 سال از هفتم
میانگین تراز :7875
رتبه منطقه دو : 6
سابقه کانونی
هیرش صمدی تودار
مريوان
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7831
رتبه منطقه سه : 3
سابقه کانونی
یگانه پروین
بيرجند
4 سال از نهم
میانگین تراز :8188
رتبه منطقه دو : 14
سابقه کانونی
سجاد فقفور مغربی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8133
رتبه کشوری : 6

سابقه کانونی
علیرضا مرادی
مرودشت
4 سال از نهم
میانگین تراز :7956

سابقه کانونی
علیرضا مرادی
مرودشت
4 سال از نهم
میانگین تراز :7956
رتبه منطقه سه : 202
سابقه کانونی
مرتضی جعفری ندوشن
يزد
4 سال از نهم
میانگین تراز :7780
رتبه منطقه دو : 41
سابقه کانونی
زهرا بکائیان
نيشابور
4 سال از نهم
میانگین تراز :7844
رتبه منطقه دو : 35
سابقه کانونی
سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی
يزد
3 سال از دهم
میانگین تراز :8123
رتبه منطقه دو : 8
سابقه کانونی
آرمان محمدی
نور
7 سال از ششم دبستان
میانگین تراز :8105
رتبه منطقه دو : 28
سابقه کانونی
محمدعرفان لطفی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7974

سابقه کانونی
سیدشایان شجاعی
مشهد
4 سال از نهم
میانگین تراز :7953
رتبه کشوری : 8
رتبه منطقه یک : 3
سابقه کانونی
فاطمه ملاپروانه
دولت آباد
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7773
رتبه منطقه سه : 4
سابقه کانونی
امیرفرهاد فرامرزی
كاشان
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7728
رتبه منطقه دو : 19
سابقه کانونی
سید مهدی فقیه
تبريز
6 سال از هفتم
میانگین تراز :8086
رتبه منطقه یک : 26
سابقه کانونی
مهراد صاحبی
تهران
4 سال از نهم
میانگین تراز :8075

سابقه کانونی
فاطمه السادات فانی صدر آبادی
يزد
3 سال از دهم
میانگین تراز :7951
رتبه منطقه دو : 11
سابقه کانونی
پیام جنت دوست
تبريز
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7956
رتبه کشوری : 18
رتبه منطقه یک : 8
سابقه کانونی
محمد حسین ناظران
تربت حيدريه
3 سال از دهم
میانگین تراز :7649
رتبه منطقه دو : 21
سابقه کانونی
سیدحسین عابدی
بيرجند
3 سال از دهم
میانگین تراز :7611
رتبه منطقه دو : 30
سابقه کانونی
ساحل واحدی نوری
تهران
4 سال از نهم
میانگین تراز :8064
رتبه منطقه یک : 89
سابقه کانونی
امین مقراضی
قائن
5 سال از هشتم
میانگین تراز :8025
رتبه منطقه سه : 4
سابقه کانونی
علی عبداله زاده
تربت حيدريه
3 سال از دهم
میانگین تراز :7931
رتبه کشوری : 2
رتبه منطقه دو : 2
سابقه کانونی
سارا باقریه
اصفهان
4 سال از نهم
میانگین تراز :7930
رتبه منطقه یک : 13
سابقه کانونی
محمد امیر صدرایی
تهران
4 سال از نهم
میانگین تراز :7550
رتبه منطقه یک : 279
سابقه کانونی
محمد امیر صدرایی
تهران
4 سال از نهم
میانگین تراز :7550
رتبه منطقه یک : 114
سابقه کانونی
یاسمن شیخان
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :8046
رتبه منطقه یک : 49
سابقه کانونی
سیدابوالفضل رحیمی
بيرجند
4 سال از نهم
میانگین تراز :8076
رتبه منطقه دو : 9
سابقه کانونی
آیدا حیدرزاده
تبريز
4 سال از نهم
میانگین تراز :7938
رتبه منطقه یک : 25
سابقه کانونی
کوشان حاجیونی
بوشهر
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7916

سابقه کانونی
سجاد فضل اله پورآقاملکی
بابل
3 سال از دهم
میانگین تراز :7663
رتبه منطقه سه : 24
سابقه کانونی
حکیمه هاشمی
خدابنده
3 سال از دهم
میانگین تراز :7600
رتبه منطقه سه : 12
سابقه کانونی
محمد جواد حمزه
قائم شهر
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :8004
رتبه منطقه دو : 51
سابقه کانونی
ابوالفضل اسد
ساوه
9 سال از چهارم دبستان
میانگین تراز :7955
رتبه منطقه دو : 17
سابقه کانونی
علیرضا جعفری آزاد
تبريز
4 سال از نهم
میانگین تراز :7933
رتبه ايثارگر-دو5% : 2
سابقه کانونی
الهام رمضان نژاد پیر بستی
اصفهان
3 سال از دهم
میانگین تراز :7902
رتبه منطقه یک : 34
سابقه کانونی
آرامدخت دیان اردستانی
اصفهان
3 سال از دهم
میانگین تراز :7614
رتبه منطقه یک : 244
سابقه کانونی
علیرضا فتحی
ساري
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7624
رتبه کشوری : 10
رتبه منطقه دو : 2
سابقه کانونی
محمدمهدی قاسملو
زنجان
3 سال از دهم
میانگین تراز :7973
رتبه منطقه دو : 11
سابقه کانونی
علیرضا بابازاده کمانگر
بابل
5 سال از هشتم
میانگین تراز :8002
رتبه منطقه دو : 30
سابقه کانونی
محمدرضا یوسفی
تهران
4 سال از نهم
میانگین تراز :7919

سابقه کانونی
علیرضا فراهانی
اراك
10 سال از سوم دبستان
میانگین تراز :7915
رتبه منطقه دو : 23
سابقه کانونی
امیر نظریان مقدم
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :7605
رتبه کشوری : 19
رتبه منطقه یک : 15
سابقه کانونی
عرفان رستمی اردغان
اسفراين
3 سال از دهم
میانگین تراز :7606
رتبه منطقه سه : 29
سابقه کانونی
مهدی بابایی
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :8037

سابقه کانونی
رضا شکری
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7967

سابقه کانونی
اطلس غلامی
تربت حيدريه
3 سال از دهم
میانگین تراز :7900
رتبه منطقه دو : 18
سابقه کانونی
سارینا زکوی
اهواز
3 سال از دهم
میانگین تراز :7897
رتبه منطقه دو : 14
سابقه کانونی
سحر زارعی
كاشان
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7592
رتبه منطقه دو : 82
سابقه کانونی
زهرا جاویدیان
يزد
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7570
رتبه منطقه دو : 50
سابقه کانونی
همیلا میلی
تبريز
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7946
رتبه منطقه یک : 23
سابقه کانونی
سیدعلیرضا موسوی زاده
شيراز
3 سال از دهم
میانگین تراز :7970
رتبه منطقه یک : 47
سابقه کانونی
سعید انصاری فرد
تنكابن
3 سال از دهم
میانگین تراز :7896
رتبه ايثارگر-5% : 4
سابقه کانونی
عرفان نقوی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7779
رتبه منطقه یک : 37
سابقه کانونی
پژمان صادقی عالمی
بابل
3 سال از دهم
میانگین تراز :7582
رتبه منطقه دو : 74
سابقه کانونی
سجاد علیزاده حاجی
بندپي
6 سال از هفتم
میانگین تراز :7560

سابقه کانونی
محمد جمشیدی
محمودآباد
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7975
رتبه منطقه دو : 22
سابقه کانونی
امیرعلی معصوم زاده
مشهد
3 سال از دهم
میانگین تراز :7899
رتبه منطقه یک : 29
سابقه کانونی
نیما چمنی
كرمانشاه
4 سال از نهم
میانگین تراز :7864
رتبه منطقه دو : 238
سابقه کانونی
شیرین شهسوار حقیقی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7854
رتبه منطقه یک : 14
سابقه کانونی
کیمیا طهماسبی
قروه
4 سال از نهم
میانگین تراز :7603
رتبه منطقه سه : 7
سابقه کانونی
الهام حاجی مقصودی
يزد
3 سال از دهم
میانگین تراز :7572
رتبه منطقه دو : 32
سابقه کانونی
امیر معینی
اصفهان
3 سال از دهم
میانگین تراز :7906
رتبه ايثارگر-5% : 2
سابقه کانونی
کیمیا نوربخش
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7908

سابقه کانونی
زهرا سروستانی
اصفهان
3 سال از دهم
میانگین تراز :7879
رتبه منطقه یک : 22
سابقه کانونی
مبین پیروزخواه
آمل
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7872
رتبه منطقه دو : 21
سابقه کانونی
احسان فخری
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7576
رتبه منطقه یک : 56
سابقه کانونی
سیدمحمدمهدی موسوی کوهبنانی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7537

سابقه کانونی
یاشار ظروف چی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7949
رتبه منطقه یک : 16
سابقه کانونی
سجاد رحمانیان اشکذری
اشکذر
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7939
رتبه منطقه دو : 20
سابقه کانونی
پارمیدا مصطفی پور
تهران
4 سال از نهم
میانگین تراز :7852
رتبه منطقه یک : 250
سابقه کانونی
زهرا فخاری
نور
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7862
رتبه منطقه دو : 82
سابقه کانونی
امیرحسین غلامی ریسنی
رشت
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7535
رتبه منطقه دو : 57
سابقه کانونی
سمانه اکبری
آمل
3 سال از دهم
میانگین تراز :7559
رتبه منطقه سه : 20
سابقه کانونی
رضا عبداله زاده
بيرجند
3 سال از دهم
میانگین تراز :7927
رتبه منطقه دو : 7
سابقه کانونی
حامد رستاقی
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :7882
رتبه منطقه یک : 93
سابقه کانونی
هادی گلمرادی
كرمانشاه
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7893
رتبه منطقه دو : 73
سابقه کانونی
مهراد زارع قلی نژاد
اروميه
4 سال از نهم
میانگین تراز :7910
رتبه منطقه دو : 31
سابقه کانونی
امیرحسین میرعلی بیداخویدی
يزد
3 سال از دهم
میانگین تراز :7546
رتبه منطقه دو : 15
سابقه کانونی
عرفان نوری
خدابنده
6 سال از هفتم
میانگین تراز :7554
رتبه منطقه سه : 19
سابقه کانونی
امیرحسین جوادی
اصفهان
4 سال از نهم
میانگین تراز :7909
رتبه منطقه یک : 118
سابقه کانونی
علیرضا رفیعی ساردوئی
جيرفت
4 سال از نهم
میانگین تراز :7900
رتبه منطقه سه : 11
سابقه کانونی
امیرحسین کارگرجدی ابراهیمی
تبريز
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7890
رتبه منطقه یک : 55
سابقه کانونی
محمدمهدی امیری
مرودشت
4 سال از نهم
میانگین تراز :7816

سابقه کانونی
سید علی خاموشیان
يزد
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7501
رتبه منطقه دو : 25
سابقه کانونی
امیرحسین فتحی
شهرري
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7516
رتبه منطقه دو : 31
سابقه کانونی
متین عنا
اهواز
3 سال از دهم
میانگین تراز :7890
رتبه منطقه دو : 15
سابقه کانونی
هیوا قربانی
فرديس
3 سال از دهم
میانگین تراز :7837
رتبه منطقه دو : 56
سابقه کانونی
محمدمهدی امیری
مرودشت
4 سال از نهم
میانگین تراز :7816
رتبه منطقه سه : 262
سابقه کانونی
آزاده انگورج تقوی
چالوس
4 سال از نهم
میانگین تراز :7869
رتبه منطقه دو : 36
سابقه کانونی
زینب دهقانی
اصفهان
3 سال از دهم
میانگین تراز :7480
رتبه منطقه یک : 53
سابقه کانونی
سید محمد جوادی موسوی
مشهد
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7511
رتبه منطقه یک : 192
سابقه کانونی
یاسمن صمدزاده
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :7871
رتبه منطقه یک : 77
سابقه کانونی
رستا روغنی
تهران
3 سال از دهم
میانگین تراز :7873
رتبه منطقه یک : 28
سابقه کانونی
زهرا کریمی زاده
برازجان
9 سال از چهارم دبستان
میانگین تراز :7850
رتبه منطقه سه : 3
سابقه کانونی
سپهر دانائیان
اهواز
3 سال از دهم
میانگین تراز :7842
رتبه منطقه دو : 22
سابقه کانونی
مهدی کیانی
بيرجند
4 سال از نهم
میانگین تراز :7530
رتبه ايثارگر-5% : 1
سابقه کانونی
حورا رضامحتشم
رامسر
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7505
رتبه منطقه دو : 59
سابقه کانونی
مهسا امانی
تبريز
4 سال از نهم
میانگین تراز :7855
رتبه منطقه یک : 34
سابقه کانونی
محسن دهقان کار
تنكابن
3 سال از دهم
میانگین تراز :7911
رتبه منطقه سه : 3
سابقه کانونی
فردین باربد
تبريز
8 سال از پنجم دبستان
میانگین تراز :7733

سابقه کانونی
امیرحسن قاسمی
تبريز
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7855
رتبه کشوری : 17
رتبه منطقه یک : 7
سابقه کانونی
مریم ابراهیمی
شهربابك
3 سال از دهم
میانگین تراز :7454
رتبه منطقه سه : 84
سابقه کانونی
مهدیه محمدی
نيشابور
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7458
رتبه منطقه دو : 53
سابقه کانونی
مهدی حاجی محمد علی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7863

سابقه کانونی
علی مهاجرزرین کلک
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7842

سابقه کانونی
علیرضا نسیمی دوست ازگمی
تبريز
6 سال از هفتم
میانگین تراز :7853
رتبه منطقه یک : 16
سابقه کانونی
محمد حسین مرادی کر
بافت
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7788
رتبه منطقه سه : 36
سابقه کانونی
فاطمه عبیری
دامغان
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7489
رتبه منطقه دو : 42
سابقه کانونی
فاطمه کریمی زارچی
زارچ
3 سال از دهم
میانگین تراز :7481
رتبه منطقه دو : 180
سابقه کانونی
علیرضا ضیائی
فردوس
4 سال از نهم
میانگین تراز :7852
رتبه منطقه سه : 2
سابقه کانونی
سیده صبا بابایی سنگدهی
تنكابن
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7773
رتبه منطقه سه : 17
سابقه کانونی
سیدمصطفی علی پور حسینی نیاکی
لاهيجان
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7833
رتبه منطقه دو : 173
سابقه کانونی
فاطمه علی پور آهنگر
آمل
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7857
رتبه منطقه دو : 62
سابقه کانونی
محمدطاها کمالی اردکانی
تهران
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7412

سابقه کانونی
اعظم طاهرنیا
لنگرود
4 سال از نهم
میانگین تراز :7393
رتبه منطقه دو : 134
سابقه کانونی
احمد سلیمی
بندرعباس
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7904
رتبه کشوری : 9
رتبه منطقه دو : 5
سابقه کانونی
نیما سالم احیم
شيراز
3 سال از دهم
میانگین تراز :7863
رتبه ايثارگر-5% : 3
سابقه کانونی
سعید محمدی بایزیدی
تربت حيدريه
4 سال از نهم
میانگین تراز :7825
رتبه منطقه دو : 29
سابقه کانونی
آرین فرخنده
نور
5 سال از هشتم
میانگین تراز :7797
رتبه منطقه دو : 19
سابقه کانونی
محمدرضا بهرامی
خرمدره
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7512
رتبه منطقه دو : 44
سابقه کانونی
فاطمه براتی
مشهد
2 سال از یازدهم
میانگین تراز :7450
رتبه منطقه یک : 92
سابقه کانونی
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24