برای مشاهده دانش آموزان برتر در هر شهر و استان بر روی منوی سمت راست کلیک کنید .در خرداد ماه امسال دانش آموزان برتر کنکوری براساس نتایج آنها در آزمون های کانون در طی سال معرفی شده اندمعمولا دانش آموزانی که در نیم صفحه بالای ویژه نامه قرار دارند رتبه های یک رقمی را کسب می کنند
دانش آموزان برتر سال 97
ریاضی
تجربی
انسانی
علیرضا شاطری
بابلسر
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8479
سابقه کانونی
محمدرضا اسکندری
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8459
سابقه کانونی
عرفان آبادیفرد
تبريز
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :8162
سابقه کانونی
پریا ولیزاده ایلخچی
تبريز
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8161
سابقه کانونی
طنین زاهدی کیا
اصفهان
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8329
سابقه کانونی
امیر عباسی
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8100
سابقه کانونی
حسن اسماعیلی
اصفهان
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8418
سابقه کانونی
محمدصادق کشاورزی
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8415
سابقه کانونی
امیرضا براتی
قوچان
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8127
سابقه کانونی
امیررضا صدریکتا
كرج
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8108
سابقه کانونی
صبا مکانی بناب
تبريز
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8055
سابقه کانونی
فرنوش فخار
كاشان
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8096
سابقه کانونی
امیررضا وظیفه
تهران
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :8332
سابقه کانونی
امیر حسین استقامت
يزد
6 سال از دوم راهنمایی
میانگین تراز :8305
سابقه کانونی
مهدی پورحسین
تبريز
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8116
سابقه کانونی
سارا کمالی زنوزی
تبريز
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :8091
سابقه کانونی
مهدی چهرقانی
قم
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8017
سابقه کانونی
احمد الکاتب
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8076
سابقه کانونی
محمدمهدی جراحی
اصفهان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8298
سابقه کانونی
نگین جعفری نوده
تبريز
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8272
سابقه کانونی
محمدمعین شریعت نیا
نيشابور
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8043
سابقه کانونی
سیده یاسمین موسوی سعید
كرمان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8013
سابقه کانونی
علیرضا غلامی
نور
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7945
سابقه کانونی
عبدالله رییسی
سراوان
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7918
سابقه کانونی
علی سالارحسینی
بندرعباس
6 سال از دوم راهنمایی
میانگین تراز :8260
سابقه کانونی
بهار رادمهر
قم
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8194
سابقه کانونی
امیرحسین زارع
بيرجند
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7989
سابقه کانونی
صدرا بهروزیه
تبريز
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :8015
سابقه کانونی
غزاله رضوانی
اسلام‌شهر
5 سال از سوم راهنمایی
میانگین تراز :7875
سابقه کانونی
هیرش صمدی تودار
مريوان
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7831
سابقه کانونی
یگانه پروین
بيرجند
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8188
سابقه کانونی
سجاد فقفور مغربی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8133
سابقه کانونی
علیرضا مرادی
مرودشت
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7956
سابقه کانونی
محمدعرفان لطفی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7974
سابقه کانونی
مرتضی جعفری ندوشن
يزد
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7780
سابقه کانونی
زهرا بکائیان
نيشابور
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7844
سابقه کانونی
سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی
يزد
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8123
سابقه کانونی
آرمان محمدی
نور
6 سال از دوم راهنمایی
میانگین تراز :8105
سابقه کانونی
سیدشایان شجاعی
مشهد
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7953
سابقه کانونی
فاطمه السادات فانی صدر آبادی
يزد
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7951
سابقه کانونی
فاطمه ملاپروانه
دولت آباد
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7773
سابقه کانونی
امیرفرهاد فرامرزی
كاشان
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7728
سابقه کانونی
سید مهدی فقیه
تبريز
5 سال از سوم راهنمایی
میانگین تراز :8086
سابقه کانونی
مهراد صاحبی
تهران
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8075
سابقه کانونی
پیام جنت دوست
تبريز
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7956
سابقه کانونی
علی عبداله زاده
تربت حيدريه
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7931
سابقه کانونی
محمد حسین ناظران
تربت حيدريه
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7649
سابقه کانونی
سیدحسین عابدی
بيرجند
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7611
سابقه کانونی
ساحل واحدی نوری
تهران
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8064
سابقه کانونی
امین مقراضی
قائن
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :8025
سابقه کانونی
سارا باقریه
اصفهان
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7930
سابقه کانونی
آیدا حیدرزاده
تبريز
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7938
سابقه کانونی
محمد امیر صدرایی
تهران
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7550
سابقه کانونی
سجاد فضل اله پورآقاملکی
بابل
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7663
سابقه کانونی
یاسمن شیخان
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8046
سابقه کانونی
سیدابوالفضل رحیمی
بيرجند
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :8076
سابقه کانونی
کوشان حاجیونی
بوشهر
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7916
سابقه کانونی
علیرضا جعفری آزاد
تبريز
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7933
سابقه کانونی
حکیمه هاشمی
خدابنده
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7600
سابقه کانونی
آرامدخت دیان اردستانی
اصفهان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7614
سابقه کانونی
محمد جواد حمزه
قائم شهر
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :8004
سابقه کانونی
ابوالفضل اسد
ساوه
8 سال از پنجم دبستان
میانگین تراز :7955
سابقه کانونی
الهام رمضان نژاد پیر بستی
اصفهان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7902
سابقه کانونی
محمدرضا یوسفی
تهران
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7919
سابقه کانونی
علیرضا فتحی
ساري
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7624
سابقه کانونی
امیر نظریان مقدم
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7605
سابقه کانونی
محمدمهدی قاسملو
زنجان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7973
سابقه کانونی
علیرضا بابازاده کمانگر
بابل
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :8002
سابقه کانونی
علیرضا فراهانی
اراك
9 سال از چهارم دبستان
میانگین تراز :7915
سابقه کانونی
اطلس غلامی
تربت حيدريه
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7900
سابقه کانونی
عرفان رستمی اردغان
اسفراين
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7606
سابقه کانونی
سحر زارعی
كاشان
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7592
سابقه کانونی
مهدی بابایی
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :8037
سابقه کانونی
رضا شکری
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7967
سابقه کانونی
سارینا زکوی
اهواز
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7897
سابقه کانونی
سعید انصاری فرد
تنكابن
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7896
سابقه کانونی
زهرا جاویدیان
يزد
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7570
سابقه کانونی
پژمان صادقی عالمی
بابل
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7582
سابقه کانونی
همیلا میلی
تبريز
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7946
سابقه کانونی
سیدعلیرضا موسوی زاده
شيراز
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7970
سابقه کانونی
عرفان نقوی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7779
سابقه کانونی
نیما چمنی
كرمانشاه
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7864
سابقه کانونی
سجاد علیزاده حاجی
بندپي
5 سال از سوم راهنمایی
میانگین تراز :7560
سابقه کانونی
کیمیا طهماسبی
قروه
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7603
سابقه کانونی
محمد جمشیدی
محمودآباد
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7975
سابقه کانونی
امیرعلی معصوم زاده
مشهد
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7899
سابقه کانونی
شیرین شهسوار حقیقی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7854
سابقه کانونی
زهرا سروستانی
اصفهان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7879
سابقه کانونی
الهام حاجی مقصودی
يزد
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7572
سابقه کانونی
احسان فخری
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7576
سابقه کانونی
امیر معینی
اصفهان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7906
سابقه کانونی
کیمیا نوربخش
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7908
سابقه کانونی
مبین پیروزخواه
آمل
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7872
سابقه کانونی
پارمیدا مصطفی پور
تهران
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7852
سابقه کانونی
سیدمحمدمهدی موسوی کوهبنانی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7537
سابقه کانونی
امیرحسین غلامی ریسنی
رشت
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7535
سابقه کانونی
یاشار ظروف چی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7949
سابقه کانونی
سجاد رحمانیان اشکذری
اشکذر
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7939
سابقه کانونی
زهرا فخاری
نور
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7862
سابقه کانونی
هادی گلمرادی
كرمانشاه
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7893
سابقه کانونی
سمانه اکبری
آمل
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7559
سابقه کانونی
امیرحسین میرعلی بیداخویدی
يزد
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7546
سابقه کانونی
رضا عبداله زاده
بيرجند
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7927
سابقه کانونی
حامد رستاقی
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7882
سابقه کانونی
مهراد زارع قلی نژاد
اروميه
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7910
سابقه کانونی
امیرحسین کارگرجدی ابراهیمی
تبريز
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7890
سابقه کانونی
عرفان نوری
خدابنده
5 سال از سوم راهنمایی
میانگین تراز :7554
سابقه کانونی
سید علی خاموشیان
يزد
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7501
سابقه کانونی
امیرحسین جوادی
اصفهان
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7909
سابقه کانونی
علیرضا رفیعی ساردوئی
جيرفت
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7900
سابقه کانونی
محمدمهدی امیری
مرودشت
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7816
سابقه کانونی
آزاده انگورج تقوی
چالوس
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7869
سابقه کانونی
امیرحسین فتحی
شهرري
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7516
سابقه کانونی
زینب دهقانی
اصفهان
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7480
سابقه کانونی
متین عنا
اهواز
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7890
سابقه کانونی
هیوا قربانی
فرديس
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7837
سابقه کانونی
زهرا کریمی زاده
برازجان
8 سال از پنجم دبستان
میانگین تراز :7850
سابقه کانونی
سپهر دانائیان
اهواز
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7842
سابقه کانونی
سید محمد جوادی موسوی
مشهد
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7511
سابقه کانونی
مهدی کیانی
بيرجند
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7530
سابقه کانونی
یاسمن صمدزاده
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7871
سابقه کانونی
رستا روغنی
تهران
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7873
سابقه کانونی
فردین باربد
تبريز
7 سال از اول راهنمایی
میانگین تراز :7733
سابقه کانونی
امیرحسن قاسمی
تبريز
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7855
سابقه کانونی
حورا رضامحتشم
رامسر
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7505
سابقه کانونی
مریم ابراهیمی
شهربابك
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7454
سابقه کانونی
مهسا امانی
تبريز
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7855
سابقه کانونی
محسن دهقان کار
تنكابن
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7911
سابقه کانونی
علیرضا نسیمی دوست ازگمی
تبريز
5 سال از سوم راهنمایی
میانگین تراز :7853
سابقه کانونی
محمد حسین مرادی کر
بافت
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7788
سابقه کانونی
مهدیه محمدی
نيشابور
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7458
سابقه کانونی
فاطمه عبیری
دامغان
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7489
سابقه کانونی
مهدی حاجی محمد علی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7863
سابقه کانونی
علی مهاجرزرین کلک
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7842
سابقه کانونی
سیدمصطفی علی پور حسینی نیاکی
لاهيجان
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7833
سابقه کانونی
فاطمه علی پور آهنگر
آمل
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7857
سابقه کانونی
فاطمه کریمی زارچی
زارچ
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7481
سابقه کانونی
محمدطاها کمالی اردکانی
تهران
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7412
سابقه کانونی
علیرضا ضیائی
فردوس
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7852
سابقه کانونی
سیده صبا بابایی سنگدهی
تنكابن
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7773
سابقه کانونی
سعید محمدی بایزیدی
تربت حيدريه
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7825
سابقه کانونی
آرین فرخنده
نور
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7797
سابقه کانونی
اعظم طاهرنیا
لنگرود
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7393
سابقه کانونی
محمدرضا بهرامی
خرمدره
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7512
سابقه کانونی
احمد سلیمی
بندرعباس
4 سال از اول دبیرستان
میانگین تراز :7904
سابقه کانونی
نیما سالم احیم
شيراز
2 سال از سوم دبیرستان
میانگین تراز :7863
سابقه کانونی
عرفان عرب پور داهوئی
زرند
6 سال از دوم راهنمایی
میانگین تراز :7807
سابقه کانونی
سید محمد مهدی میر فروغی
شهركرد
6 سال از دوم راهنمایی
میانگین تراز :7812
سابقه کانونی
فاطمه براتی
مشهد
امسال چهارم دبیرستان
میانگین تراز :7450
سابقه کانونی
رضا مشیری
تبريز
3 سال از دوم دبیرستان
میانگین تراز :7469
سابقه کانونی
پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب