نفرات برتر هر درس

دوازدهم گرافيك - کارگاه چاپ دستي 1
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 8 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگی چند از 10 درس های دیگر شهر نام مدرسه
1 یاسمن رزمی خشکناب 7
5 درس
اسلام‌شهر دوازدهم گرافيك
2 نگین گیتی ستان 6
4 درس
اصفهان دوازدهم گرافيك
3 سودابه علیزاده قرائی 10
5 درس
تربت حيدريه دوازدهم گرافيك
4 فاطمه قربانی 6
4 درس
جاجرم دوازدهم گرافيك
5 زهرا مهرپور 5
3 درس
جاجرم دوازدهم گرافيك
6 بهار فرجی پول 7
5 درس
چالوس دوازدهم گرافيك
7 مهلا حسین پور 7
4 درس
چالوس دوازدهم گرافيك
8 زهرا سلطانی 6
5 درس
چالوس دوازدهم گرافيك
9 فرنوش رضایی 5
7 درس
رفسنجان دوازدهم گرافيك
10 ندا علیمردانی 5
3 درس
فارسان دوازدهم گرافيك
11 مهشید دلیلی 9
6 درس
هشتگرد دوازدهم گرافيك