نفرات برتر هر درس

دوازدهم گرافيك - عکاسي 2
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 8 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگی چند از 10 درس های دیگر شهر نام مدرسه
1 نگین کشاورز 8
3 درس
آباده دوازدهم گرافيك
2 فریبا سادات ابراهیمی 7
2 درس
آباده دوازدهم گرافيك
3 شقایق حسین پور 9
5 درس
آستانه اشرفيه دوازدهم گرافيك
4 یاسمن رزمی خشکناب 9
5 درس
اسلام‌شهر دوازدهم گرافيك
5 حمیده معصومی 5
3 درس
اسلام‌شهر دوازدهم گرافيك
6 فاطمه علیزاده 10
4 درس
اصفهان دوازدهم گرافيك
7 نگین گیتی ستان 8
4 درس
اصفهان دوازدهم گرافيك
8 محمد آزادنیا 8
1 درس
بابل دوازدهم گرافيك
9 مریم نوریان 7
1 درس
بندرعباس دوازدهم گرافيك
10 مائده مهدی پناه 8
3 درس
بوشهر دوازدهم گرافيك
11 فریده کمالی 5
1 درس
بوشهر دوازدهم گرافيك
12 سودابه علیزاده قرائی 9
5 درس
تربت حيدريه دوازدهم گرافيك
13 زهرا نیکوزاده 7
2 درس
تربت حيدريه دوازدهم گرافيك
14 نسترن خلدی 8
2 درس
تكاب دوازدهم گرافيك
15 معصومه علیمرادی 9
3 درس
تهران دوازدهم گرافيك
16 دنیا مومنی 5
3 درس
تهران دوازدهم گرافيك
17 زهرا مهرپور 8
3 درس
جاجرم دوازدهم گرافيك
18 فاطمه قربانی 7
4 درس
جاجرم دوازدهم گرافيك
19 بهار فرجی پول 9
5 درس
چالوس دوازدهم گرافيك
20 مهلا حسین پور 9
4 درس
چالوس دوازدهم گرافيك
21 زهرا سلطانی 6
5 درس
چالوس دوازدهم گرافيك
22 میترا سامانی 7
4 درس
دزفول دوازدهم گرافيك
23 فرنوش رضایی 9
7 درس
رفسنجان دوازدهم گرافيك
24 پگاه گیلری 9
2 درس
شيراز دوازدهم گرافيك
25 زهرا اسد پور 9
4 درس
شيراز دوازدهم گرافيك
26 ندا علیمردانی 9
3 درس
فارسان دوازدهم گرافيك
27 محبوبه صالحی 8
2 درس
فارسان دوازدهم گرافيك
28 سیده فاطمه قریشی سید محله 8
1 درس
كياكلا دوازدهم گرافيك
29 سمیرا محمدعلی نژاد دریاسری 8
2 درس
لنگرود دوازدهم گرافيك
30 یلدا پورشاکر 5
2 درس
ميبد دوازدهم گرافيك
31 مهشید دلیلی 10
6 درس
هشتگرد دوازدهم گرافيك