نفرات برتر هر درس

دهم رياضى - هندسه‌ 1 - گواه
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 7 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیچند از 10درس های دیگرشهرنام مدرسه
1 .محسن جنتی10
3 درس
آبادهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان سعدى تيزهوشان
2 .علی سنجرارانی9
8 درس
آران و بيدگل...
3 .مائده حقیقی10
2 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه دولتي شيوا
4 .عرفان میرزایی9
2 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه دولتي امام علي (ع )
5 .علی حسن پور9
2 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيد شهريارى
6 .محمدعرفان راسخ7
5 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
7 .متین بخت آوری ممقانی10
6 درس
اروميه...
8 .امید نژادعباسی8
2 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه دولتي مدرسه -
9 .مرضیه غلام مهربان7
4 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه دولتي لعيا1
10 .نگین شادروان7
2 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه دولتي مومنى
11 .مهدی عبدالله زاده7
3 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک
12 .محمدرضا امیری7
4 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه شاهد شاهد- پسران
13 .امیرحسین پیری9
1 درس
اسكومتوسطه 2 پسرانه دولتي سيزده آبان شهيدچمران
14 .شایان صالحی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
15 .محسن کبیری9
6 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي امام محمدباقر(ع)4
16 .دانیال راستی جونقانی8
6 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه دولتي رناسي
17 .نازنین بخشی8
1 درس
اصفهانمتوسطه 2 دخترانه دولتي حاج حسن مكتبي 2-ناحيه5
18 .مهدی دهقانی سهرفیروزانی7
3 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
19 .سیدمحمد بهشتی نژاد7
1 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي صالحين
20 .مهدی کنعانی10
1 درس
اقليدمتوسطه 2 پسرانه شاهد شاهد
21 .ابوالفضل اخلاقی7
1 درس
ايذهمتوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد بهشتي
22 .علی متولی مشهدسرا9
1 درس
بابلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى (سمپاد)
23 .امیرحسین شیرزاد کبریا9
1 درس
بابلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى (سمپاد)
24 .محمد حسین کردی نژاد9
9 درس
بابلمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي الغدير
25 .محمد خسروزاده سرستی8
6 درس
بابلمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي مركز امام حسين
26 .محمدرامتین فاتحی کرجو7
3 درس
بابلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى (سمپاد)
27 .امیرحسین خانلرزاده7
1 درس
بابلمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي الغدير
28 .آرش علیپور شهمیری7
5 درس
بابلسرمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي مركز امام حسين
29 .یاسمن گریوانی9
6 درس
بجنوردمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
30 .اشکان ساسانی9
3 درس
بروجردمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24