نفرات برتر هر درس

يازدهم علوم انسانى - فارسي 2 - گواه
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 9 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیچند از 10درس های دیگرشهرنام مدرسه
1 .مهدیس منصوری10
3 درس
آبادهمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي ظهير امامى
2 .مرضیه مولازاده اقدم10
3 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي فرزانگان
3 .لیلا برزگر9
6 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه دولتي حجاب
4 .راضیه عموی خانمیری9
6 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي فرزانگان
5 .مبینا عاشقی9
8 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه دولتي حجاب
6 .زهرا سادات نادری یزدلی10
7 درس
آران و بيدگلمتوسطه 2 دخترانه دولتي شهيد بهشتي
7 .محمدجواد یوسفی10
12 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
8 .امیرعباس رئیسی10
8 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي ايت اله آملي
9 .حمزه احمدی10
3 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي ايت اله آملي
10 .محمد اکبرزاده10
1 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي ايت اله آملي
11 .فاطمه اکبرپور10
5 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه دولتي امام حسن عسگرى
12 .سارا یزدانی10
2 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه غيرانتفاعي دين و دانش
13 .جواد قربان تبار عمران10
3 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه دولتي امام خميني
14 .حانیه رجائی لیتکوهی9
1 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه دولتي عصمتيه
15 .عرفان صوفی9
8 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
16 .ابوالفضل متو9
1 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي اديب
17 .رضا کلانی ساروکلایی9
1 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه دولتي مير حيدر درازان
18 .مرجانه صمدیان9
1 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه غيرانتفاعي دين و دانش
19 .امیرحسین فرزانه9
5 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي سما
20 .هادی صبور9
1 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد صياد شيرازي
21 .الهام مرحله پیما10
1 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه شاهد شاهد ام ابيها
22 .صبا خشتی آذر9
3 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي آذرى
23 .مرضیه علی یاری10
9 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بعثت
24 .مبینا توحیدی10
5 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بعثت
25 .بهاره مهجورلطف ابادی9
7 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بعثت
26 .یگانه صادقی9
3 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بعثت
27 .نازنین زبردست9
2 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه دولتي محدثه
28 .فاطمه شاهزیدی9
3 درس
اصفهانمتوسطه 2 دخترانه دولتي فرهنگ
29 .عرفان احمدی9
3 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه شاهد شاهد نيلى پور
30 .معصومه صالحی9
6 درس
الوندمتوسطه 2 دخترانه دولتي سميه
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24