نفرات برتر هر درس

يازدهم علوم انسانى - تاريخ 2
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 9 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیچند از 10درس های دیگرشهرنام مدرسه
1 .فرزانه محمدی کوهی9
6 درس
آبادهمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي انديشه
2 .مرضیه مولازاده اقدم10
3 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي فرزانگان
3 .مهسا نظری خانمیری9
3 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي فرزانگان
4 .لیلا برزگر9
6 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه دولتي حجاب
5 .راضیه عموی خانمیری9
6 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي فرزانگان
6 .مبینا عاشقی9
8 درس
آذرشهرمتوسطه 2 دخترانه دولتي حجاب
7 .فاطمه حسن زاده آرانی9
1 درس
آران و بيدگلمتوسطه 2 دخترانه دولتي شهيد شمس الدين
8 .زهرا سادات نادری یزدلی9
7 درس
آران و بيدگلمتوسطه 2 دخترانه دولتي شهيد بهشتي
9 .اشکان رحیمی9
3 درس
آستارامتوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد يوسف مرحبا
10 .محمدجواد یوسفی10
12 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
11 .حمزه احمدی10
3 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي ايت اله آملي
12 .محدثه سیفی9
3 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه دولتي خديجه کبري
13 .عرفان صوفی9
8 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
14 .امیرعباس رئیسی9
8 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي ايت اله آملي
15 .سیده مهدیه حسینی روکش9
2 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه دولتي خديجه کبري
16 .محمد حسینخانی10
2 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه دولتي فرهنگ
17 .مبین طیبی10
2 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه دولتي فرهنگ
18 .کیا رفیعی9
2 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه شاهد شهيد رحيم آنجفي
19 .مریم میرزاجانی9
5 درس
اراكمتوسطه 2 دخترانه دولتي فرهنگ
20 .ریحانه رجبی جمال آبادی9
2 درس
اراكمتوسطه 2 دخترانه دولتي تزكيه 1
21 .زهرا حقدادی جو9
3 درس
اراكمتوسطه 2 دخترانه دولتي فرهنگ
22 .امیرحسین فرزانه9
5 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي سما
23 .علی اسماعیل زاده آشینی10
2 درس
ارزوئيهمتوسطه 2 پسرانه دولتي محمد رسول الله
24 .امیرمحمد میرزاده کوهشاهی10
2 درس
ارزوئيهمتوسطه 2 پسرانه دولتي محمد رسول الله
25 .سارا ستارزاده9
1 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه دولتي پوياى دانش
26 .ابوالفضل جان بزرگی9
3 درس
ازنامتوسطه 2 پسرانه شاهد شاهد (پسرانه )
27 .مرضیه علی یاری10
9 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بعثت
28 .نجمه ولی نژاد10
7 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بعثت
29 .بهاره مهجورلطف ابادی9
7 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بعثت
30 .عزیزه سروری9
1 درس
اصفهانمتوسطه 2 دخترانه دولتي 22 بهمن
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24