نفرات برتر هر درس

يازدهم تجربي - رياضي 2
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 9 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیچند از 10درس های دیگرشهرنام مدرسه
1 .سرور جلالوندی10
5 درس
آبادانمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
2 .فردوس کعبی پور9
5 درس
آبادانمتوسطه 2 دخترانه شاهد 5مهر
3 .علی مهتری آرانی9
5 درس
آران و بيدگلمتوسطه 2 پسرانه دولتي شهيدان عبدالهي
4 .سارا بستانی املشی10
7 درس
آستانه اشرفيهمتوسطه 2 دخترانه غيرانتفاعي ياس
5 .مرتضی ولی نژاد9
1 درس
آشخانهمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي صدرا
6 .سپهر صالحی عمران10
7 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
7 .سجاد عمادی9
4 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
8 .کیانا مرادی10
3 درس
اراكمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان (سمپاد)
9 .سیدمهدی میراکبری10
2 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه (حلي سمپاد)
10 .علی نوروزی10
2 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه (حلي سمپاد)
11 .محمدامین حسن زاده کرگان10
3 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
12 .امیررضا سیفی آتشگاه9
7 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
13 .صبا ایمان پرور9
3 درس
اردبيلمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
14 .آیلین حاجی زاده9
1 درس
اردبيلمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان محقق اردبيلى
15 .هانیه محمودزاده10
5 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان دو-دبيرستان
16 .رسا غلامی10
4 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک
17 .محمد قهوه چی9
2 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى دو ناحيه1
18 .زهره کریمی9
2 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان يك
19 .کیمیا عباسی زاده10
5 درس
اصفهانمتوسطه 2 دخترانه دولتي فرزانگان امين-ناحيه3
20 .امین ملکی9
3 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي امام صادق
21 .محمدمعین کریمی کردابادی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
22 .عرشیا امینی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي امام صادق
23 .رادین اطیابی9
1 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي امام صادق
24 .بابک لاهوتی9
1 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي امام صادق
25 .مصطفی رحیمی فیض آباد9
1 درس
الشترمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي علامه طباطبايي
26 .مارال محسنی لنگوری9
2 درس
اميركلامتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان متوسطه دوم
27 .الهه گل سرخ تبار9
1 درس
اميركلامتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان متوسطه دوم
28 .امین راضی جلالی10
4 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
29 .آرین آقائی10
6 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي شهداي صنعت نفت
30 .سینا نمازی10
4 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24