نفرات برتر هر درس

يازدهم تجربي - شيمي 2
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 9 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیچند از 10درس های دیگرشهرنام مدرسه
1 .سرور جلالوندی9
5 درس
آبادانمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
2 .سید محمد امیر شفیعی9
1 درس
آبدانانمتوسطه 2 پسرانه دولتي دكتر حسابي
3 .سارا بستانی املشی9
7 درس
آستانه اشرفيهمتوسطه 2 دخترانه غيرانتفاعي ياس
4 .سپهر صالحی عمران9
7 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
5 .منیره کیاقادی9
4 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
6 .محمدعلی مختاری9
2 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه (حلي سمپاد)
7 .امیررضا سیفی آتشگاه9
7 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
8 .علی محمدی جیرآباد9
1 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد قهرمانى
9 .علی سا محبی9
6 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک
10 .فرین راهور9
1 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان يك
11 .مهسا اکبری9
2 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه دولتي نسيبه
12 .نسترن طاهری9
2 درس
اسكومتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي حجاب
13 .امیرمهدی روحی داراب9
1 درس
اسلام‌شهرمتوسطه 2 پسرانه دولتي شيخ کليني
14 .کیمیا عباسی زاده9
5 درس
اصفهانمتوسطه 2 دخترانه دولتي فرزانگان امين-ناحيه3
15 .فاطمه زارع پور9
6 درس
اصفهانمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان امين
16 .حسین بهشتیان9
5 درس
اصفهان...
17 .علی خوشنویسان9
3 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
18 .محمدرضا باکودزفولی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي سادات
19 .علی کریمی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه شاهد شاهدصافى
20 .ثمین یاری9
5 درس
اهرمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
21 .کامیار عظیمی پور10
5 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
22 .سیاوش کیانپور9
5 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
23 .حسین اسکندری نیا9
3 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي طلايه داران
24 .آرین آقائی9
6 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي شهداي صنعت نفت
25 .محمدحسین محمدی9
5 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
26 .فاطمه جلالی نسب9
1 درس
اهوازمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي حجاب 2
27 .سینا نمازی9
4 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
28 .ریحانه جهانگیر9
5 درس
اهوازمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
29 .امین قنبریان فروشانی9
3 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
30 .محمدرضا اربابی9
1 درس
ايرانشهرمتوسطه 2 پسرانه وابسته به دانشگاه دولتي دانشگاه
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24