نفرات برتر هر درس

يازدهم تجربي - فارسي و نگارش 2
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 9 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیچند از 10درس های دیگرشهرنام مدرسه
1 .میلاد قائمی فر10
2 درس
آبادانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدبهشتي
2 .ملیکا درستکار9
4 درس
آبادانمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
3 .سارا بستانی املشی9
7 درس
آستانه اشرفيهمتوسطه 2 دخترانه غيرانتفاعي ياس
4 .سپهر صالحی عمران9
7 درس
آملمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
5 .سیده فاطمه قدیری نژاد9
2 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
6 .مینا مهربان9
1 درس
آملمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
7 .کیارش سعیدی شاه کیله10
1 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي محمدرضا کاظمي
8 .سروش مظفری9
3 درس
اراكمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه (حلي سمپاد)
9 .ریحانه ابوالحسنی9
1 درس
اراكمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان (سمپاد)
10 .رضا آقاجانی10
3 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
11 .سپیده پشت دار10
4 درس
اردبيلمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان محقق اردبيلى
12 .حنانه فیضی خانکندی10
2 درس
اردبيلمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
13 .عدنان حامد سلطانی9
1 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
14 .امیررضا سیفی آتشگاه9
7 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
15 .محمدرضا جمالی اصل9
5 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
16 .کیانا شیخ باقری9
3 درس
اردبيلمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان محقق اردبيلى
17 .احسان دیده بان 9
1 درس
اردبيلمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
18 .علی انتظاری میبدی9
1 درس
اردكانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد رحيمى فر
19 .هانیه محمودزاده9
5 درس
اروميهمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان دو-دبيرستان
20 .علی سا محبی9
6 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک
21 .رسا غلامی9
4 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک
22 .علی پروین9
2 درس
اروميهمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي يک
23 .یگانه قربانی9
4 درس
اسفراينمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
24 .سیدمهدی مدنی9
5 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
25 .محمدمعین کریمی کردابادی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
26 .کیارش خلیل پور9
3 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيداژه اى
27 .سپهر قهرائی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي سادات
28 .نگار راستی اردکانی9
2 درس
اصفهانمتوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان امين
29 .کامیار عظیمی پور9
5 درس
اهوازمتوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
30 .هانیه کلاه کج9
2 درس
اهوازمتوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي حجاب 2
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24