نفرات برتر هر درس

پنجم دبستان - علوم
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به هر 10 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیچند از 10درس های دیگرشهرنام مدرسه
1 .سید محمدامین موسوی10
1 درس
آباداندبستان پسرانه دولتي قاضي طباطبايي
2 .حسین شفیعی10
2 درس
آبادهدبستان پسرانه دولتي امام جعفر صادق
3 .پارمیس سلطانی10
2 درس
آبادهدبستان دخترانه دولتي شهداي خسرو شيرين
4 .سیدمحمدرضا سیدزاده دربندی10
3 درس
آذرشهردبستان پسرانه دولتي علوي
5 .حنانه پیروی شیرامین10
3 درس
آذرشهردبستان دخترانه دولتي ولايت
6 .مهدی رجائی10
3 درس
آذرشهردبستان پسرانه دولتي علوي
7 .فائزه عطاری ممقانی10
1 درس
آذرشهر...
8 .رایا رستگار10
3 درس
آملدبستان دخترانه غيرانتفاعي آفرينش
9 .محمدسام رحیمی10
2 درس
آملدبستان پسرانه غيرانتفاعي كوشا
10 .نیوشا اسفندیار10
3 درس
آملدبستان دخترانه غيرانتفاعي فروغ دانش
11 .عارفه صادق پور10
3 درس
آملدبستان دخترانه غيرانتفاعي آفرينش
12 .ابوالفضل معتمدی10
3 درس
آملدبستان پسرانه غيرانتفاعي هاتف
13 .پرهام عسگری10
3 درس
ابهردبستان پسرانه غيرانتفاعي سهيل
14 .سجاد اسلامیان10
2 درس
ابهردبستان پسرانه غيرانتفاعي سهيل
15 .فاطمه عباسی10
1 درس
ابهردبستان دخترانه غيرانتفاعي سماء ابهر
16 .نهال مختاری10
6 درس
اراكدبستان دخترانه غيرانتفاعي فروغ دانش
17 .ابوالفضل نوروزی10
2 درس
اراكدبستان پسرانه شاهد شهيدحميدبهرامي
18 .امیرحسین جیریائی10
2 درس
اراكدبستان پسرانه شاهد شهيدحميدبهرامي
19 .آرمیتا شاهی10
5 درس
اردبيلدبستان دخترانه غيرانتفاعي سما
20 .ثمین تکلوی نژاد10
6 درس
اردبيلدبستان دخترانه غيرانتفاعي سما
21 .امیرحسین عیوضی باروق10
3 درس
اردبيلدبستان پسرانه دولتي امام حسن مجتبى
22 .لیلا مهرورز حسن باروق10
3 درس
اردبيلدبستان دخترانه دولتي معلم 2
23 .نیما اسماعیلی گللو10
5 درس
اردبيلدبستان پسرانه دولتي سبحان
24 .کمند نجارپور10
5 درس
اردبيلدبستان دخترانه غيرانتفاعي سما
25 .الینا باباپور10
6 درس
اردبيلدبستان دخترانه شاهد شاهد 2
26 .سیده آوا حیدرزاده10
4 درس
اردبيلدبستان دخترانه غيرانتفاعي طيبه
27 .ایلیا عباسی آذر10
3 درس
اردبيلدبستان پسرانه غيرانتفاعي پويا
28 .مهدی دوستداررزی10
3 درس
اردبيلدبستان پسرانه غيرانتفاعي جعفري اسلامي
29 .آلینا فلاتی10
4 درس
اردبيلدبستان دخترانه غيرانتفاعي برجستگان
30 .امیرحسین آذری10
3 درس
اردبيلدبستان پسرانه غيرانتفاعي پويا
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24