نوروز 96
نفرات برتر هر درس

موردی یافت نشد!
برترهای این درس در آزمون های:

موردی یافت نشد!
جدول تناوبی و روندهای تناوبی از شیمی ۲ و آزمایشگاه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : احسان عزیزآبادی