کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
 • اخبار
 • علم ، دانش و آموزش
 • دبيرستاني ها و راهنمايي ها
 • مشاوره
 • کنکور سراسري و آزاد 91
 • کلکسيون روش هاي مطالعه
 • هنرستاني ها
 • مادرها و پدرها بخوانند
 • دبستاني ها
 • آشنايي با رشته ها
 • فن آوري ، کامپيوتر و موبایل
 • پزشکي و سلامت
 • خواندني ها و ديدني ها
 • ورزش
 • روانشناسي و روش هاي يادگيری
 • انيميشن هاي آموزشي
 • دام هاي آموزشي
 • جمع بندي کنکور 92
 • کنکور سراسري 92
 • معرفي رشته ها با رتبه هاي برتر
 • کارشناسي ارشد
 • رتبه هاي برتر کنکور و سخت
 • کنکوري ها
 • رسانه هاي کانون
 • لینک های مهم سایت
 • فیلم های 3 دقیقه ای
 • صفحه شخصی پشتیبان
 • کتاب های کانون
جستجوی سریع پشتیبان

مدارس برتر : راهنمايي - اول متوسطه 1
اسامی مدارس بر اساس نام استان و شهر مرتب شده اند
نام مدرسهاستانشهرتعداد دانش آموزان برتر مدرسه در همه درس ها
1فاطميهآذربايجان شرقيآذرشهر8
2شهيد غفاريآذربايجان شرقيآذرشهر6
3شهيد باهنرآذربايجان شرقياهر5
4علامه امينيآذربايجان شرقيبناب4
5فرزانگان آذربايجان شرقيتبريز8
6نمونه کوثرآذربايجان شرقيشبستر5
7محدثهآذربايجان شرقيعجب شير4
8فرزانگانآذربايجان شرقيمرند5
9علامه جعفريآذربايجان شرقيمرند4
10فرزانگانآذربايجان غربياروميه17
11شهيد بهشتىآذربايجان غربياروميه7
12انديشهآذربايجان غربياروميه4
13علامه حليآذربايجان غربيخوي7
14معلمآذربايجان غربيخوي7
15غديرآذربايجان غربيخوي5
16فرزانگانآذربايجان غربيخوي4
17شهيد بهشتىآذربايجان غربيماكو4
18تيزهوشان آذربايجان غربيمياندوآب14
19شهيدبهشتىاردبيلاردبيل35
20فرزانگاناردبيلاردبيل32
21اميركبير2اردبيلمشكين شهر7
22ستارگان درخشاناصفهانباغ بهادران5
23شهيد سلطانى البرزكرج15
24شهيدباقرىبوشهرجم5
25شهيداورکي 1تهراناسلام‌شهر4
26نمونه امام خميني تهرانتهران87
27امام حسن عسگري (ع )تهرانتهران35
28شهداي گمنام تهرانتهران31
29راهنمايى سراى دانش رسالتتهرانتهران29
30شهيدبهشتي تهرانتهران13
31تقواپيشگانتهرانتهران13
32خاتمتهرانتهران8
33امام صادق (ع )تهرانتهران8
34امام خميني تهرانتهران7
35سراى دانش وصالتهرانتهران7
36توحيد1تهرانتهران6
37فرزانگانتهرانتهران6
38شهيدمدني 1تهرانتهران6
39علامه حلي (2)(سمپاد)تهرانتهران5
40علامه حلي 3تهرانتهران4
41علامه طباطبائي تهرانتهران4
42شهيدمصطفي خميني 1تهرانتهران4
43مجتمع آموزشي دکترايوب آزادحسيني 2تهرانتهران4
44مفيدتهرانتهران4
45تربيتتهرانتهران4
46روزبهتهرانتهران4
47شهيدعاشوريتهرانتهران4
48شهيد بهشتىخراسان رضويتربت حيدريه5
49سلمان فارسىخراسان رضويمشهد4
50امام رضاخراسان رضويمشهد4
51امام حسين خراسان رضويمشهد4
52امام رضا(ع)خراسان رضويمشهد4
53استادمعينخراسان رضويمشهد4
54مصلي نژادخراسان رضويمشهد4
55فرزانگان دوره اولخراسان شمالياسفراين4
56شهيدبهشتى تيزهوشانخراسان شماليبجنورد5
57ايمان خراسان شماليشيروان4
58ازادگانخوزستانبهبهان21
59طلايه داران2خوزستانبهبهان15
60پيشگامانخوزستانبهبهان12
61استعدادهاى درخشان(تيزهوشان)خوزستانبهبهان10
62امام جواد خوزستانبهبهان6
63هديخوزستانبهبهان6
64غزل موسوى پورخوزستانبهبهان5
65پرتو دانشخوزستانماه شهر4
66شهيد بهشتيزنجانزنجان36
67فرزانگان زنجانزنجان19
68فرزانگان زنجانزنجان5
69فرزانگان راهنماييسمنانسمنان4
70شهيد بهشتيسمنانشاهرود4
71راهنمايى فرزانگانسمنانگرمسار5
72امام حسن مجتبي عفارسخرم‌بيد4
73شهيدصالحي1فارسشيراز66
74توحيد(خسروآصف)فارسشيراز50
75محمدرسول اله(ص)فارسشيراز42
76شهيددستغيب1فارسشيراز15
77شهيدصالحي1فارسشيراز11
78محمدرسول اله(ص)فارسشيراز8
79آل محمد(راهنمايى)فارسشيراز7
80فرزانگان1فارسشيراز6
81فرزانگان2فارسشيراز6
82معارف1فارسشيراز5
83ياس سپيدفارسشيراز5
84امام رضا(ع)فارسشيراز4
85راهنمائى ملاصدرافارسشيراز4
86شاهدفارسشيراز4
87شهيد بهبهاني نژادفارسكازرون4
88شهيدبابائيقزوينقزوين5
89فرزانهكرمانبم4
90علامه حلىكرمانجيرفت9
91فرزانگانكرمانجيرفت7
92فرزانگانكرمانرفسنجان7
93آيت الله خامنه اي كرمانسيرجان4
94الزهرا(عنبر آباد)كرمانعنبرآباد5
95علامه حليكرمانكرمان4
96سميهكهكيلويه و بويراحمدباشت4
97جواديهكهكيلويه و بويراحمددهدشت9
98شاهدكهكيلويه و بويراحمددهدشت5
99زينبكهكيلويه و بويراحمددهدشت4
100فروغ دانشكهكيلويه و بويراحمدگچساران25
101ازادگانكهكيلويه و بويراحمدگچساران15
102شاهدكهكيلويه و بويراحمدگچساران7
103نيايشكهكيلويه و بويراحمدگچساران5
104پويا كهكيلويه و بويراحمدياسوج11
105طاهاگلستانراميان4
106شهيد بهشتىگيلانلاهيجان15
107امام رضاگيلانلاهيجان7
108فرزانگان مازندرانآمل4
109شهيد بهشتي مازندرانتنكابن6
110فرزانگانمازندرانتنكابن5
111شهيد بهشتىمازندرانساري16
112فرزانگان 1مازندرانساري4
113شاهدمازندرانمحمودآباد6
114معرفتمازندرانمحمودآباد4
115فرزانگان (سمپاد)مركزياراك12
116علامه (حلي سمپاد)مركزياراك6
117اطهرمركزياراك4
118علامه حلى راهنمايىمركزيساوه6
119علامه حلى راهنمايىمركزيساوه5
120شاهد هرمزگانبندرعباس8
121فرزانگانهرمزگانبندرعباس7
122فرزانگان (تيزهوشان)همدانملاير9
123تيزهوشان علامع حلىهمدانملاير9
124شاهد همدانملاير4
125حضرت فاطمهيزدطبس5
126فاطمه الزهرا(س)يزدميبد4
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید