کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×

مدارس برتر : راهنمايي - اول متوسطه 1
اسامی مدارس بر اساس نام استان و شهر مرتب شده اند
نام مدرسهاستانشهرتعداد دانش آموزان برتر مدرسه در همه درس ها
1فاطميهآذربايجان شرقيآذرشهر8
2شهيد غفاريآذربايجان شرقيآذرشهر6
3شهيد باهنرآذربايجان شرقياهر5
4علامه امينيآذربايجان شرقيبناب4
5فرزانگان آذربايجان شرقيتبريز8
6نمونه کوثرآذربايجان شرقيشبستر5
7محدثهآذربايجان شرقيعجب شير4
8فرزانگانآذربايجان شرقيمرند5
9علامه جعفريآذربايجان شرقيمرند4
10فرزانگانآذربايجان غربياروميه17
11شهيد بهشتىآذربايجان غربياروميه7
12انديشهآذربايجان غربياروميه4
13علامه حليآذربايجان غربيخوي7
14معلمآذربايجان غربيخوي6
15غديرآذربايجان غربيخوي5
16فرزانگانآذربايجان غربيخوي4
17شهيد بهشتىآذربايجان غربيماكو4
18تيزهوشان آذربايجان غربيمياندوآب14
19شهيدبهشتىاردبيلاردبيل35
20فرزانگاناردبيلاردبيل32
21اميركبير2اردبيلمشكين شهر7
22ستارگان درخشاناصفهانباغ بهادران5
23شهيد سلطانى البرزكرج15
24شهيدباقرىبوشهرجم5
25شهيداورکي 1تهراناسلام‌شهر4
26نمونه امام خميني تهرانتهران87
27امام حسن عسگري (ع )تهرانتهران35
28شهداي گمنام تهرانتهران31
29راهنمايى سراى دانش رسالتتهرانتهران29
30شهيدبهشتي تهرانتهران13
31تقواپيشگانتهرانتهران13
32خاتمتهرانتهران8
33امام صادق (ع )تهرانتهران8
34امام خميني تهرانتهران7
35سراى دانش وصالتهرانتهران7
36توحيد1تهرانتهران6
37فرزانگانتهرانتهران6
38شهيدمدني 1تهرانتهران6
39علامه حلي (2)(سمپاد)تهرانتهران5
40علامه حلي 3تهرانتهران4
41علامه طباطبائي تهرانتهران4
42شهيدمصطفي خميني 1تهرانتهران4
43مجتمع آموزشي دکترايوب آزادحسيني 2تهرانتهران4
44مفيدتهرانتهران4
45تربيتتهرانتهران4
46روزبهتهرانتهران4
47شهيدعاشوريتهرانتهران4
48شهيد بهشتىخراسان رضويتربت حيدريه5
49سلمان فارسىخراسان رضويمشهد4
50امام رضا خراسان رضويمشهد4
51امام حسين خراسان رضويمشهد4
52امام رضا(ع)خراسان رضويمشهد4
53استادمعينخراسان رضويمشهد4
54مصلي نژادخراسان رضويمشهد4
55فرزانگان دوره اولخراسان شمالياسفراين4
56شهيدبهشتى تيزهوشانخراسان شماليبجنورد5
57ايمان خراسان شماليشيروان4
58ازادگانخوزستانبهبهان21
59طلايه داران2خوزستانبهبهان15
60پيشگامانخوزستانبهبهان12
61استعدادهاى درخشان(تيزهوشان)خوزستانبهبهان10
62امام جواد خوزستانبهبهان6
63هديخوزستانبهبهان6
64غزل موسوى پورخوزستانبهبهان5
65پرتو دانشخوزستانماه شهر4
66شهيد بهشتيزنجانزنجان37
67فرزانگان زنجانزنجان22
68فرزانگان راهنماييسمنانسمنان4
69شهيد بهشتيسمنانشاهرود4
70راهنمايى فرزانگانسمنانگرمسار5
71امام حسن مجتبي عفارسخرم‌بيد4
72شهيدصالحي1فارسشيراز66
73توحيد(خسروآصف)فارسشيراز50
74محمدرسول اله(ص)فارسشيراز42
75شهيددستغيب1فارسشيراز15
76شهيدصالحي1فارسشيراز11
77محمدرسول اله(ص)فارسشيراز8
78آل محمد(راهنمايى)فارسشيراز7
79فرزانگان1فارسشيراز6
80فرزانگان2فارسشيراز6
81ياس سپيدفارسشيراز5
82معارف1فارسشيراز5
83امام رضا(ع)فارسشيراز4
84راهنمائى ملاصدرافارسشيراز4
85شاهدفارسشيراز4
86شهيد بهبهاني نژادفارسكازرون4
87شهيدبابائيقزوينقزوين5
88فرزانهكرمانبم4
89علامه حلىكرمانجيرفت7
90فرزانگانكرمانجيرفت6
91فرزانگانكرمانرفسنجان7
92آيت الله خامنه اي كرمانسيرجان4
93الزهرا(عنبر آباد)كرمانعنبرآباد5
94علامه حليكرمانكرمان4
95سميهكهكيلويه و بويراحمدباشت4
96جواديهكهكيلويه و بويراحمددهدشت9
97شاهدكهكيلويه و بويراحمددهدشت5
98زينبكهكيلويه و بويراحمددهدشت4
99فروغ دانشكهكيلويه و بويراحمدگچساران25
100ازادگانكهكيلويه و بويراحمدگچساران15
101شاهدكهكيلويه و بويراحمدگچساران7
102نيايشكهكيلويه و بويراحمدگچساران5
103پويا كهكيلويه و بويراحمدياسوج11
104طاهاگلستانراميان4
105شهيد بهشتىگيلانلاهيجان15
106امام رضاگيلانلاهيجان7
107فرزانگان مازندرانآمل4
108شهيد بهشتي مازندرانتنكابن6
109فرزانگانمازندرانتنكابن5
110شهيد بهشتىمازندرانساري16
111فرزانگان 1مازندرانساري4
112شاهدمازندرانمحمودآباد6
113معرفتمازندرانمحمودآباد4
114فرزانگان (سمپاد)مركزياراك12
115علامه (حلي سمپاد)مركزياراك6
116اطهرمركزياراك4
117علامه حلى راهنمايىمركزيساوه6
118علامه حلى راهنمايىمركزيساوه5
119شاهد هرمزگانبندرعباس8
120فرزانگانهرمزگانبندرعباس7
121فرزانگان (تيزهوشان)همدانملاير9
122تيزهوشان علامع حلىهمدانملاير9
123شاهد همدانملاير4
124علامه حلىهمداننهاوند4
125حضرت فاطمهيزدطبس5
126فاطمه الزهرا(س)يزدميبد4
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید