کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×

سوم رياضي - شيمي2
تعداد بازدید این درس :
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 5 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگیشهرنام مدرسهنام پشتیبانچند از 10در کدام درس ها برتر شده؟
1 .معصومه سپهرسبحانىآبادانفرزانگانسارا شفيع زاده7
3
2 .مهناز چاهوشىآبادانفرزانگانسارا شفيع زاده6
2
3 .يحيى شاهلونژادآبادانخاتم الانبياعلى حزبه نژاد5
1
4 .محمد صادق صباحتآبادهطلايه دارانمريم ترابى9
3
5 .زهره واحد دوستآبدانانفضيلترامش جشنى7
3
6 .اسفنديار مرادىآبداناندكتر حسابيمسعود نصيرى6
3
7 .مريم محمدىآبيكسمائيانسيده محدثه طاهرى6
3
8 .سيدحسن ميرحسينى آرانىآران و بيدگلشهيدان عبدالهيحسين مظفرى6
2
9 .رسول اقباليان آرانىآران و بيدگلشهيد بهشتىحسين مظفرى5
3
10 .على محمد اقباليان آرانىآران و بيدگلشهيدان عبدالهيحسين مظفرى5
2
11 .مريم خاندوزىآزادشهرپروين اعتصامىسكينه امينى8
3
12 .على قنبرى ذاكرآزادشهرشهيدبهشتى (شبانه)خانم حسينى6
2
13 .سعيد مرتضى پور چهاردهآستانه اشرفيهشهيد محمد على رجائى (1)حذف شده8
1
14 .محمد محمدىآشخانهصدرامهدى احمدى5
1
15 .محمد محمدىآملايت اله آمليكيا مقدس نياك6
3
16 .اميررضا فكرىآملشهيد بهشتيمازيار توسلى5
6
17 .آرمان اكبرپورآملايت اله آمليكيا مقدس نياك5
6
18 .سيده زهرا افضلىابهرايران مهسا رضائيان7
2
19 .شكليلا خليلى ابهرىابهرالزهرا مهسا رضائيان5
1
20 .اميرحسين عطارپوراراكصمصاميه بياتسعيد گلابى8
1
21 .محبوبه رضايىاراكفرزانگان (سمپاد)الهام اسماعيليون7
4
22 .زهرا روشناراكفرزانگان (سمپاد)كياندخت مروجى7
4
23 .پريا خانكهاراكفرزانگان (سمپاد)الهام اسماعيليون7
6
24 .مهدى مومنىاراكمحمدرضا کاظميايمان شيعه نژاد7
4
25 .على مبينىاراكشهيدبهشتيسعيد گلابى7
1
26 .على فرمهينى فراهانىاراكمحمدرضا کاظميعلى نكويى منش6
1
27 .كتايون فرجىاراكتزكيه 1كياندخت مروجى6
3
28 .درسا تقوايىاراكکوثركياندخت مروجى5
1
29 .الهه زندىاردبيلفرزانگان محقق اردبيلىهاجر لطفى8
6
30 .الهه رئوفاردبيلفرزانگان محقق اردبيلىهاجر لطفى8
5
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید