محسن راستکار از تبريزبازگشت

محسن راستکار
گروه : دوازدهم تجربي
شهر : تبريز
مدرسه : علامه طباطبايى
میانگین تراز : 7857
پشتیبان : سعيد بناگذار

مطالب مرتبط با محسن راستکار

کلکسیون روش مطالعه

روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. لغت،املا و قرابت را هر دو روز یک بار مطالعه می کنم.

این برنامه را مطابق با برنامه آزمون ها پیش می روم. در هفته اول متن کتاب و درسنامه را مطالعه می کنم و در هفته دوم تعداد زیادی تست حل می کنم و برای آزمون آماده می شوم.

روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا متن کتاب و جزوه را مطالعه می کنم و سپس چند روز بعد تعداد زیادی تست می زنم و مطالب را یادآوری می کنم.

هر دو روز یک درک مطلب پاسخ می دهم.

روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

من دینی پایه را در تابستان به طور کامل کار کردم و آن را برای هر آزمون در یک روز مرور می کنم و پنج شنبه قبل از آزمون تعداد زیادی تست می زنم.

برای دینی دوازدهم ابتدا متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست می زنم.

روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس را مطابق با برنامه آزمون ها پیش می روم. ابتدا کل لغات را یک بار مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست می زنم.

هر هفته 4 درک مطلب حل می کنم.

روش مطالعه درس زيست‌شناسي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه تعداد زیادی تست حل می کنم و درس را مرور می کنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا در یک روز کتاب درسی را مطالعه می کنم و در روز بعد تعداد زیادی تست می زنم.

روش مطالعه درس فيزيك (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای فیزیک پایه ابتدا مقدار کمی درسنامه را مطالعه می کنم و تعداد زیادی تست می زنم و اشکالات خود را بررسی و تست های نشان دار خود را حل می کنم.

برای فیزیک دوازدهم ابتدا درسنامه را کامل مطالعه می کنم و سپس نصف تست ها را پاسخ می دهم و بعد از چند روز بقیه تست ها را پاسخ می دهم.

روش مطالعه درس شيمي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و درسنامه را مطالعه می کنم و بعد از چند روز تست های آن مبحث را می زنم.


نمودار پیشرفت تحصیلی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

  کارنامه دانش آموز در کانون

  محسن راستکاردوازدهم تجربي آزمون : 7 تیر
  وضعيت کلي ترازرتبه كشورىرتبه در منطقه 1رتبه در شهر
  کل8067533
  دروس اختصاصي8274833
  دروس عمومي743034123
  پزشكي،دامپزشكي8057730
  داروسازي،شيمي8154420
  زمين شناسي8188220
  هوانوردي،مديريت،حسابداري8143420
  مهندسي كشاورزي،علوم سياسي و...8114320
  اختصاصيچند از ده تاتراز
  زمين شناسي98521
  رياضي98628
  زيست‌شناسي97841
  .: فيزيك :.98043
  فيزيک97925
  فيزيك - اعتبارسنجي97833
  شيمي108740
  عموميچند از ده تاتراز
  زبان و ادبيات فارسي87707
  زبان عربي107792
  فرهنگ و معارف اسلامي107121
  زبان‌ ‌انگليسي106976