مرودشت

رتبه های برتر کنکور 98 مرودشت

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز