اسدآباد

رتبه های برتر کنکور 98 اسدآباد

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید