ازنا

رتبه های برتر کنکور 98 ازنا

تغییر گروه آزمایشی :

انتقال اطلاعات در نسل ها ا(قسمت دوم)ز زیست شناسی3
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا