صومعه سرا

رتبه های برتر کنکور 97 صومعه سرا

تغییر گروه آزمایشی :

مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد