هشترود

رتبه های برتر کنکور 97 هشترود

تغییر گروه آزمایشی :

درس 6 از تاریخ 1 ایران و جهان دهم انسانی
دهم انسانى     دبیر : حبیبه محبی