کنکور 98

مرند

رتبه های برتر کنکور سال 97 شهر مرند

تغییر گروه آزمایشی :


10

منطقه 2

ساجد شیری طرزم
از مرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :10
تعداد آزمون :73
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7811
24

ايثارگر-5%

آی فر عبدل زاده
از مرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :24
تعداد آزمون :86
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7705
29

منطقه 2

علی بالاپور
از مرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :29
تعداد آزمون :77
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7363
47

منطقه 2

محمد ذوالفقارزاده ء کشکی
از مرند

رشته قبولی:کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :47
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7293
80

منطقه 2

عزیز خرازی
از مرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :80
تعداد آزمون :85
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7368
179

منطقه 2

سجاد آخوندی یامچی
از مرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :179
تعداد آزمون :80
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7068
194

منطقه 2

محمد رجبی
از مرند

رشته قبولی:علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :194
تعداد آزمون :54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6786
239

منطقه 2

علیرضا اکبری اقدم اورد کلو
از مرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي تبريز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :239
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7281
246

منطقه 2

طاهره یحیائی
از مرند

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي آذربايجان شرقي -پرديس علامه طباطبايي - اروميه
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :246
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7015
281

ايثارگر-5%

رضا درخوش
از مرند

رشته قبولی:فقه و حقوق اسلامي-دانشگاه شهيد مطهري
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :281
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5568
294

منطقه 2

محدثه عبدالهی
از مرند

رشته قبولی:کارگرداني تلويزيون-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :294
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:4916
310

ايثارگر-5%

مهدی پورحسن
از مرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه تبريز
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :310
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:5987
545

منطقه 2

محمد چائی بناب
از مرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي تبريز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :545
تعداد آزمون :77
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7475
638

ايثارگر-5%

سمیرا بهاری
از مرند

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي زنجان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :638
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6278
675

منطقه 2

فاطمه محمودپور
از مرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي تبريز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :675
تعداد آزمون :75
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7269
782

منطقه 2

بیتا سلطانپور
از مرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي اروميه
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :782
تعداد آزمون :63
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6868
813

منطقه 2

ابوالفضل مددی
از مرند

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :813
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6058
840

منطقه 2

مهدی انوری ثانی
از مرند

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :840
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6455