تكاب

رتبه های برتر کنکور 97 تكاب

تغییر گروه آزمایشی :

جمع بندی نیم سال اول (قسمت اول ) از فارسی 2 یازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : محمد نورانی