شهرضا

رتبه های برتر کنکور 97 شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز

حرکت بر خط راست (قسمت ششم ) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی