شهرضا

رتبه های برتر کنکور سال 97 شهر شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :


160

منطقه 2

علیرضا نیکخواه
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :160
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7103
244

منطقه 2

نگار نصیرپور
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :244
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6450
259

ايثارگر-5%

نازنین آقاخانی
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان اصفهان -پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :259
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5560
399

منطقه 2

پوریا بهمنیار
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :399
تعداد آزمون :56
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6564
418

منطقه 2

احمدرضا سبزواری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :418
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7056
467

منطقه 2

علی کیانی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :467
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6502
506

منطقه 2

صدرا صدری
از شهرضا

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي يزد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :506
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6902
785

ايثارگر-5%

سروش ذوالفقاری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه اصفهان
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :785
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5564
811

منطقه 2

فاطمه علی عسگری
از شهرضا

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان اصفهان -پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :811
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6128
871

منطقه 2

سیدمحمدسجاد قرشی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :871
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6422
880

منطقه 2

محمدرضا کریمی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :880
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5912
904

منطقه 2

علیرضا شیخیان بوانی
از شهرضا

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :904
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5850