کنکور 98

رامسر

رتبه های برتر کنکور سال 97 شهر رامسر

تغییر گروه آزمایشی :


5

منطقه 3

بهراد نعمت الهی ثانی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :5
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7654
47

منطقه 3

مهشاد وکیل نژاد
از رامسر

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :47
تعداد آزمون :60
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6157
52

منطقه 3

محمد بالابندیان
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :52
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7776
59

منطقه 2

حورا رضامحتشم
از رامسر

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :59
تعداد آزمون :65
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7505
177

منطقه 2

سمانه فلک دهی
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :177
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7370
216

منطقه 3

پارسا پهلوان یلی
از رامسر

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :216
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :57
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6156
252

منطقه 3

فاطمه راستگو
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :252
تعداد آزمون :76
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:5037
344

منطقه 2

عطیه خان کردی
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :344
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6788
503

منطقه 3

محراب قلی زاده
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :503
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7054
551

منطقه 2

عاطفه خان کردی
از رامسر

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :551
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6492
554

منطقه 2

محسن حسین پور
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :554
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5519
630

منطقه 3

فروغ سلیمانی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :630
تعداد آزمون :91
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6747
679

منطقه 3

ماهان ایزک عباسیان
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :679
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5828
834

منطقه 3

امیرحسین مشکوری
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اولژ-دانشگاه علوم پزشکي مشهد - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :834
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6970
871

منطقه 2

فاطمه آزادافراشته
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه هنر تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :871
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6012