زنجان

رتبه های برتر کنکور 97 زنجان

تغییر گروه آزمایشی :

مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد