پارس‌آباد مغان

رتبه های برتر کنکور 97 پارس‌آباد مغان

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز