ابركوه

رتبه های برتر کنکور 97 ابركوه

تغییر گروه آزمایشی :

تبادلات گازی از زیست شناسی 1 دهم تجربی
دهم تجربي     دبیر : حسین مودب