زرند

رتبه های برتر کنکور سال 97 شهر زرند

تغییر گروه آزمایشی :


90

منطقه 3

فاطمه عباس تبار
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :90
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7223
137

منطقه 3

فاطمه اسلامی
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :137
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6053
190

منطقه 3

حدیث سلطانی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :190
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6173
223

منطقه 3

ریحانه ترکزاده
از زرند

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :223
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6982
251

منطقه 3

مهدی برزگر زاده
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :251
تعداد آزمون :67
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:5790
313

ايثارگر-5%

سیما هادی زاده
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :313
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6248
352

منطقه 3

الهه محمدی
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :352
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6547
354

منطقه 3

زهرا سلطانی چاکنی
از زرند

رشته قبولی:آموزش کودکان استثنايي - بومي استان کرمان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :354
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5912
363

منطقه 3

مهدی مختاری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :363
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5679
391

منطقه 3

فائزه رشیدی
از زرند

رشته قبولی:آموزش علوم اجتماعي - بومي استان کرمان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :391
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6087
411

منطقه 3

محمد امین منصوری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :411
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5734
418

ايثارگر-5%

مریم السادات ثمره هاشمی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :418
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5929
452

منطقه 3

محمد جواد ضیاالدینی دشتخاکی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :452
رتبه در منطقه 3 رشته هنر :259
تعداد آزمون :168
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:6555
483

منطقه 3

فاطمه زعیم باشی
از زرند

رشته قبولی:آموزش فيزيك - بومي استان کرمان-پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :483
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5515
521

ايثارگر-5%

مصطفی مهدی زاده
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در ايثارگر-5% رشته تجربی :521
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6492
652

منطقه 3

میلاد منصوری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :652
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5392
657

ايثارگر-5%

مبارکه ایزدی
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :657
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5519
673

منطقه 3

علی زمانی
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :673
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :271
تعداد آزمون :70
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6831
697

منطقه 3

فاطمه اثنی عشری
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته انسانی :697
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6385
965

منطقه 3

فاطمه عرب نصرت ابادی
از زرند

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان کرمان-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :965
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5227