آبادان

رتبه های برتر کنکور 96 آبادان

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز