رامسر

رتبه های برتر کنکور سال 96 شهر رامسر

تغییر گروه آزمایشی :


35

منطقه 2

فاطمه اکبری
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :35
تعداد آزمون :76
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7642
47

منطقه 3

مهسا علی نژاد
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :47
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7158
116

منطقه 3

مهشاد وکیل نژاد
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :116
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5782
137

منطقه 3

کوثر غدیری
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي معماري - بومي مازندران-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :137
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6134
185

منطقه 3

علیرضا فهیمی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :185
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7048
214

منطقه 2

مطهره آیاتی
از رامسر

رشته قبولی:روانشناسي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :214
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6848
261

منطقه 2

هدیه تقوایی
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :261
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6577
369

منطقه 2

پارسا نصیری اوانکی
از رامسر

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :369
تعداد آزمون :74
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7065
498

ايثارگر-5%

امیررضا ناظمی بیدگلی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :498
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5800
555

منطقه 2

سیدمصطفی موسوی سجاد
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه مازندران - بابلسر
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :555
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6053
691

ايثارگر-5%

مائده قاسمی
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در ايثارگر-5% رشته انسانی :691
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5770
910

منطقه 2

حسین زبرجد
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :910
تعداد آزمون :74
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6031
914

منطقه 2

فریما سلیم پور
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :914
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6220
948

منطقه 2

دانیال ساجدی حسینی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :948
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6003
1276

منطقه 2

یوسف سلملیان
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه فردوسي - مشهد
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1276
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6027
1307

منطقه 2

نازنین رضامحتشم
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه زنجان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1307
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6025
1467

منطقه 3

اطلس نحوی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1467
تعداد آزمون :98
سابقه کانونی:10سال
میانگین تراز کانونی:6885
1532

منطقه 3

مریم رمضان نژاد
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي قزوين
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1532
تعداد آزمون :56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6651
2155

منطقه 2

نرگس کریمی
از رامسر

رشته قبولی:فيزيوتراپي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2155
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6477
2919

منطقه 2

طیبه بخشی پور
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2919
تعداد آزمون :56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5427