ديواندره

رتبه های برتر کنکور 96 ديواندره

تغییر گروه آزمایشی :

حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی