علي آبادكتول

رتبه های برتر کنکور 96 علي آبادكتول

تغییر گروه آزمایشی :

درس 6 از تاریخ 1 ایران و جهان دهم انسانی
دهم انسانى     دبیر : حبیبه محبی