بروجرد

رتبه های برتر کنکور سال 96 شهر بروجرد

تغییر گروه آزمایشی :


33

منطقه 2

ملیکا خانلرزاده
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :33
تعداد آزمون :74
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7569
121

منطقه 2

پیمان پارسا
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :121
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6899
187

منطقه 2

شیرین یعقوب پور
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :187
تعداد آزمون :102
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7832
189

منطقه 3

حسین گلزاری
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي شيراز
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :189
تعداد آزمون :5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6786
357

منطقه 2

فرید فلاحی
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :357
تعداد آزمون :30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7267
614

منطقه 2

علی جعفری
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :614
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6819
631

ايثارگر-5%

امیرحسین منادی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :631
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5592
678

منطقه 2

زهرا خدابخشی
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :678
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7031
735

منطقه 2

نیلوفر معصوم زاده
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :735
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6218
954

ايثارگر-5%

میلاد کلهری
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه اصفهان
رتبه در ايثارگر-5% رشته ریاضی :954
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5262
1235

منطقه 2

نسترن سعادتی
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1235
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5906
1927

منطقه 2

نازنین پیریایی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1927
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6670
2410

منطقه 2

نرگس جانجانی گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2410
تعداد آزمون :22
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5309
2531

منطقه 2

هانیه حلاجی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - بومي لرستان-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2531
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6395
2789

منطقه 2

هژیر حجتی
از بروجرد

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2789
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6450
2935

منطقه 2

آرزو زینی وند نژاد
از بروجرد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2935
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5070