انديمشك

رتبه های برتر کنکور 95 انديمشك

تغییر گروه آزمایشی :

حرکت بر خط راست (قسمت پنجم) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم ریاضی     دبیر : میلاد موسوی