کنکور 98

رامسر

رتبه های برتر کنکور سال 95 شهر رامسر

تغییر گروه آزمایشی :


121

منطقه 3

نوید ذاکری
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :121
تعداد آزمون :110
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6901
281

منطقه 3

علی پروانه
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :281
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7070
732

منطقه 3

پارسا نصیری اوانکی
از رامسر

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :732
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6560
1034

منطقه 2

کاوه شعبانیان
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي شهرسازي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1034
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5926
1191

منطقه 2

مهسا سلیمی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1191
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6958
1302

منطقه 2

امیرمحمد قلی زاده کندی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1302
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5712
1335

منطقه 2

محدثه واحدی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي سمنان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1335
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6860
1398

منطقه 2

روشنک مصطفی طالشی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1398
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6185
1803

منطقه 3

امیر رضا سمایی
از رامسر

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1803
تعداد آزمون :72
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6533
2568

منطقه 2

رفیعه پوررستمی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2568
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5812
2726

منطقه 2

مهسا علی مرادی
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2726
تعداد آزمون :58
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6666
2800

منطقه 2

مینا هادی رمکی
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2800
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5135
2848

منطقه 2

الهه نظمی
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2848
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6873
3691

منطقه 2

مهشاد حسن سروری
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3691
تعداد آزمون :53
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6971
4580

منطقه 2

فاضله جنت فریدونی
از رامسر

رشته قبولی:پرستاري-دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :4580
تعداد آزمون :124
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:6520