بوئين زهرا

رتبه های برتر کنکور 95 بوئين زهرا

تغییر گروه آزمایشی :

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی