بروجرد

رتبه های برتر کنکور سال 95 شهر بروجرد

تغییر گروه آزمایشی :


129

منطقه 2

فاطمه گراوند
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :129
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7466
142

منطقه 2

پگاه صمیم
از بروجرد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :142
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7255
412

منطقه 2

محمد رشنو
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :412
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7513
467

منطقه 2

الهام السادات س گلپایگانی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :467
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6304
494

منطقه 2

مهدی صمیمی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :494
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6417
639

منطقه 2

محمدمهدی بیات
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :639
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6922
661

منطقه 2

شادی احسانی
از بروجرد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه بوعلي سينا - همدان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :661
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6288
751

منطقه 2

کیمیا مهرابی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :751
تعداد آزمون :97
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7066
937

منطقه 2

مژده ثقلینی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :937
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6355
1054

منطقه 2

صبا اتحاد
از بروجرد

رشته قبولی:دبيري زبان و ادبيات عربي - بومي استان لرستان-پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :1054
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6057
1067

منطقه 2

فیروزه فرزاد
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1067
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6787
1119

منطقه 2

خشایار علی کرمی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1119
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6886
1146

منطقه 2

سید پرهام کوچک
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1146
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6409
1282

منطقه 2

سپهر زند وکیلی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1282
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6460
1282

منطقه 2

علی باجلان
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1282
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5838
1286

منطقه 2

سجاد گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1286
تعداد آزمون :53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6332
1427

منطقه 2

مزدا مظفری
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1427
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6629
1449

منطقه 2

مهدی کوشکی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1449
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6508
1479

منطقه 2

مرتضی چگنی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1479
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6233
1560

منطقه 3

مایده یوسفی روزبهانی
از بروجرد

رشته قبولی:علوم آزمايشگاهي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي اراک
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :1560
تعداد آزمون :32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5694
1898

منطقه 2

حسن پیرزاد روزبهانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي ايلام
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :1898
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6610
2060

منطقه 2

مایده گازرپور
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي معماري-دانشگاه بوعلي سينا - همدان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2060
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5751
2109

منطقه 2

دنیا بشیری گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم-دانشگاه علوم پزشکي ايلام
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2109
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6960
2132

منطقه 2

امیر حسین رستمی
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2132
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6120
2383

منطقه 2

متین پرهیزگار
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2383
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6750
2580

منطقه 2

علی وحیدیان
از بروجرد

رشته قبولی:علوم سياسي-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2580
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5246
2595

منطقه 2

مبین رساپور
از بروجرد

رشته قبولی:دامپزشکي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :2595
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6424
2713

منطقه 2

محمد ساکی
از بروجرد

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي استان لرستان-پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2713
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5309
2724

منطقه 2

مینا اصفهانی
از بروجرد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان لرستان-پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :2724
تعداد آزمون :34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5682
2835

منطقه 2

بهزاد کرمی پور
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2835
تعداد آزمون :47
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5827
2863

منطقه 2

محمد پرهام دبیر
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي مواد و متالور‍ژي-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2863
تعداد آزمون :29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6181
2885

منطقه 2

پوریا رضایی
از بروجرد

رشته قبولی:علوم کامپيوتر-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2885
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5856
3137

منطقه 2

لعیا یعقوب پور
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3137
تعداد آزمون :59
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6275
3234

منطقه 2

محمدرضا مرادی
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3234
تعداد آزمون :63
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6543
3331

منطقه 2

پروین پیرزاد
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي - بومي استان لرستان-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3331
تعداد آزمون :69
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6274
3332

منطقه 2

زهرا عسگری گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان لرستان-پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :3332
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5162
3635

منطقه 2

علی جعفری
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :3635
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6402
3647

منطقه 2

محمد دارابی
از بروجرد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :3647
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5162