دولت آباد

رتبه های برتر کنکور 94 دولت آباد

تغییر گروه آزمایشی :

مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد